ANNONS

Marlene Kvarnström tycker det är synd att inte fler kommit till Mötesplats Fredriksberg.
Foto: Maria Karlsson

”Mötesplatsen kan bli navet”

FREDRIKSBERG. Mötesplats Fredriksberg har hittills inte haft så många besökare, men det händer spännande saker på orten och då kan platsen snart fylla en viktig funktion, enligt Lena Kansbod, service- och landsbygdsutvecklare i Ludvika kommun.

Det är ett halvår sedan Mötesplats Fredriksberg invigdes. Tanken var att öka tillgängligheten och servicen för privatpersoner och företagare på orten. Men även för kommunens tjänstepersoner att få en kontors- och mötesplats.
Fredriksbergsborna kan nu få möjlighet att koppla upp sig för digitala möten med kommunens tjänstemän exempelvis och få svar på frågor kring bygglov och andra tillstånd, men med undantag av ärenden som är mer privata och kräver sekretess.
De kan även få hjälp med exempelvis bank-id och andra digitala frågor. På Mötesplatsen kan också nya eller blivande företagare tillfälligtvis sitta och arbeta vid en av kontorsplatserna.
Fredriksbergsborna slipper resor till Ludvika enbart för ett möte, vilket även är positivt för miljön.

När tidningen nyligen gjorde ett besök för att höra hur det gått arbetade Marlene Kvarnström där. Hon är vikarie på biblioteket som ligger vägg i vägg, men om det behövs ersätter hon Lena Kansbod eller it-teknikern Ingvar Johansson någon av de två dagarna i veckan som Mötesplatsen är bemannad.
– Jag hjälper exempelvis till att starta upp tekniken när någon bokat ett videomöte, berättar hon.
Den här dagen hade hon inga besök och inte förra gången hon var här heller.
– Det är synd för det är ju en bra tanke med Mötesplatsen, det är ju långt att åka till Ludvika för kanske bara en halvtimmes möte, säger Marlene Kvarnström.

Lena Kansbod bekräftar att de hittills inte märkt av något större behov av digitala möten.
– Jag fick i uppdrag av kommunen att öppna servicepunkter och tyckte det var lämpligt att börja i Fredriksberg, berättar hon.
Hon började då med att intervjua många människor i skilda åldrar och med olika behov på landsbygden och det visade sig finnas ett intresse för en sådan service. I och med pandemin har även många äldre börjat bli bekväma med den digitala tekniken så det låg rätt i tiden, tänkte Lena Kansbod.

Lena Kansbod. Foto: Maria Karlsson

De som har kommit till Mötesplatsen har fått hjälp med exempelvis bank-id av Ingvar Johansson eller andra frågor som Lena Kansbod som tjänsteman i kommunen kunnat hjälpa till med på plats. Möjligheten till videmöten har i stället varit användbart för Lena Kansbod i hennes arbete.
Eftersom Mötesplatsen i Fredriksberg är ett pilotprojekt och om det visar sig inte finnas något större behov kan det påverka det fortsatta arbetet med serviceplatser i andra delar av kommunen, menar Lena Kansbod.
– Men det är alldeles för tidigt att säga än, det kan behövas tid för att det ska bli en självklar och naturlig mötesplats.

Det är mycket på gång i Fredriksberg och det kan göra skillnad, enligt Kansbod.
– Tvätten nyanställer, Säfsen behöver ny kompetens och Ludvikahem vill bygga nya bostäder och så vidare. Då behövs den kommunala dialogen och Mötesplats Fredriksberg kan bli navet.
I ett nationellt projekt som finansieras av Tillväxtverket är Ludvika en av kommunerna som ska arbeta med att skapa bättre förutsättningar för kommersiell verksamhet i exempelvis Fredriksberg.
– Det handlar om att underlätta för tillgången till service som bank, paketutlämning, livsmedel och bensin, säger Lena Kansbod och avslutar med:
– Fredriksberg är en riktigt bra ort med trevliga, resursfulla och kompetenta människor.

Facebook

ANNONS

ANNONS