ANNONS

Församlingen har upptäckt mögel i källaren under Grängesbergs kyrka där det tidigare bedrevs barn- och ungdomsverksamhet.
Foto: Karin Diffner

Mögel upptäckt i kyrkan

GRÄNGESBERG. Mögel har upptäckts i källaren till Grängesbergs kyrka. – Det är tillräckligt mycket för att man inte skulle kunna utnyttja lokalen, men det har ju inte heller gjorts nu på grund av pandemin, säger Roland Persson som är kyrkogårds- och fastighetschef i församlingen.

I källarlokalen under Grängesbergs kyrka drev Gränge-Säfsnäs församling före pandemin barn- och ungdomsverksamhet. Men under lång tid har verksamheten legat nere. Nu har man också upptäckt mögel i lokalerna.
– Ja, det har blivit en påväxt och luften är inte heller den bästa, säger Roland Persson, fastighetschef i församlingen.
Orsaken till problemen är inte klarlagda, men det är inget som hänt plötsligt.
– Nej, det här har hållit på ett tag.
Att åtgärda problemen är inte aktuellt just nu. Församlingen har beslutat att först bestämma vilken typ av verksamhet som ska bedrivas i källaren efter pandemin.
– Eftersom det här kostar en del så vill församlingen bereda ärendet ytterligare och se till helheten innan man bestämmer något, säger Roland Persson.
En fullständig renovering av källarvåningen beräknas kosta runt 900 000 kronor och att bara riva ut mattorna och slipa golven 150 000 kronor.
Några problem i själva kyrkorummet har inte upptäckts. Grängesbergs kyrka byggdes 1973-1974 och är en av tre kyrkor i Gränge-Säfsnäs församling.

Facebook

ANNONS

ANNONS