“Ambulansflygplanet är en otroligt viktig del i vår kedja för att skapa en säker vård för våra patienter”, anser Elin Norén (S), regionstyrelsens ordförande, som tyckte det var intressant att få titta närmare på verksamheten. Här tillsammans med flightnurse Carola Norén som är chef över flygsjuksköterskorna samt Mathias Jonsson som är flygchef på Svenskt Ambulansflyg.
Foto: Sara Flodin

Modernt ambulansflyg för dalfolket

DALARNA. Ett av världens modernaste ambulansflygplan landade förra veckan på Dala Airport. Planet, som kör 850 kilometer i timmen, har blåljus på taket och förtur till landningsbanan vid akuta resor. – Det kan vara när vi har ett barn med hjärtfel och det är med minuter det gäller, förklarar Mathias Jonsson som är flygchef på Svenskt Ambulansflyg.

Vid årsskiftet 2021-22 startade ambulanstransportverksamheten med flygplanet. Sex plan är stationerade på tre baser, vid Umeå Airport, Arlanda och Landvetter för att dygnet runt kunna bistå med hjälp till Sveriges samtliga 21 regioner.
– Dala Airport har en beredskap under dygnets alla timmar för att ta emot ambulansflyget, förklarar Anders Mjöberg, vd på Dalaflyget och flygplatschef på Mora Airport.
Tidigare varierade samordningen av ambulansflyg mellan regionerna och denna saknades helt i mellersta och södra Sverige, enligt Ola Karlsson (M) som är styrelseordförande på Svenskt Ambulansflyg.
– Det kunde ta upp till 18 timmar att få tillgång till ett ambulansflygplan, berättar han.

Mathias Jonsson såg till att Elin Norén (S) lyftes in i planet på ett säkert sätt. Foto: Sara Flodin

Närmare 50 sjuksköterskor arbetar i verksamheten. En av dessa är Carola Norén, som är anestesi- och intensivvårdssjuksköterska samt chef över flygsjuksköterskorna. Hon förklarar att den som behöver specialistvård kan bli aktuell för en transport med flygplanet.
– Om du behöver transporteras till en högre vårdnivå som inte finns här i regionen. Eller om du är så pass sjuk att du inte kan åka ambulans.
Flyget kan, som exempel, transportera ett barn som behöver brännskadevård till Lund. Ett annat exempel kan vara den som behöver öppna upp ett kärl i hjärtat efter en hjärtinfarkt, eller behöver ligga i en Ecmo, en hjärt-lungmaskin.

Många var intresserade av att ta en titt på flygplanet Nidingen. Hon är ett av sex flygplan som finns i verksamheten. Foto: Sara Flodin

– Det finns inte på så många ställen i Sverige, förklarar Carola och lägger till att allt ska utgå från patienten och dess behov.
Carola tycker att allt som behövs finns på planet; hjärtstartare, respirator, apparater för EKG och alla typer av läkemedel.
– Vi kan i princip göra allt utan att ha patienten i dialys.

Emil Sivander, finanschef Region Dalarna, fick en pratstund med pilot Tommy Johansson i cockpit. Foto: Sara Flodin

Planet flyger även utomlands med svenska patienter och ordnar med hemtransporter.
– Du kan kanske inte sitta flera timmar i en ambulans, det är ju det vi annars har att tillgå och den som åker sjukresebuss måste vara väldigt pigg. Så fort det är långa avstånd, och man behöver komma tillbaka till sin hemregion, kan man beställa tjänsten, informerar Carola.
Tre personer kan samtidigt flygas liggande. Vart planet styr sin destination beror på vilken specialistsjukvård som patienten eller patienterna behöver. Patienternas behandlande läkare beställer resorna via koordineringscentralen som finns i Umeå.
– Om patienten är dålig kan vi ta med oss ett intensivvårdsteam, eller neonatalteam om vi har ett barn i kuvös. Då kan familjen också följa med, upplyser Carola.
Transport av transplantationspatienter eller organ som ska transplanteras, är andra exempel på när ambulansflyget kan användas.
Mathias Jonsson, flygchef på Svenskt Ambulansflyg, berättar att planet kör på flyghöjden 45 000 fot uppe i luften.
– Det som är unikt är att vi då oftast kan köra rakt fram hela vägen.

Elin Norén (S), regionstyrelsens ordförande, fick prova på att åka lift upp i flygplanet på en bår. Flygsjuksköterskan Carola Norén samt flygchef Mathias Jonsson på Svenskt Ambulansflyg såg till att hon fick en säker resa in i planet. Foto: Sara Flodin

Under resorna håller Carola en tät kontakt med piloterna för att få uppdateringar om väder och vind.
– Jag försöker tänka ett eller två steg framåt och sätter gärna infart i patienten innan planet lyfter.
– Planet är till nytta för dalfolket och detta är ett unikt samarbete eftersom alla Regioner i Sverige är med. Det visar att det går att göra saker på ett nationellt plan utan att det är staten som tar ansvar för det, påtalade Sofia Jarl (C), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, som tycker att planet är ett bra komplement till regionens övriga verksamhet.
Planet har varit med på Aurora-övningen och Ola Strangeways, som är accountagle manager på Svenskt Ambulansflyg, tror att det snart ingår i totalförsvaret.

Facebook

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS