ANNONS

“Vi vill komma närmare människor med böckernas värld och samtidigt göra biblioteken så användarvänliga som möjligt”, framhåller Falu kommuns bibliotekschef Karin Hane om den satsning som nu skissas för kommunens litterära högkvarter.
Foto: Sonny Jonasson

Miljonrustar Faluns bibliotek: ”Mer för fler”

FALUN. Falu kommun riktar 1,5 miljon kronor till en optimering av stadens bibliotek. Större utrymmen för barn och unga, ökad tillgänglighet och smarta akustikalternativ är några av de många idéer som nu skissas. – Vi har en personalgrupp som tillsammans med arkitekt nu tittar närmare på vad som är görbart, berättar bibliotekschefen Karin Hane.

Karin upplyser att bibblan i Vika redan nu förärats ett lyckat ansiktslyft, och att det även för andra kommundelsbibliotek är stärkande fix i görningen.
– Ja, det ska bland annat skapas vad vi kallar för kreativa rum, och i Svärdsjö tillser vi även en kontorsdel.
– Vi är också mer aktiva i vårt arbete med bokbussen. Vi vill komma närmare människor med böckernas värld och samtidigt göra biblioteken så användarvänliga som möjligt, vidareutvecklar hon.

Detta är ett initiativ för vilket kommunen alltså säkrat en summa som i nuläget står i storlek om 1,5 miljon kronor.
Pengar som Karin Hane med kollegor ämnar förvalta på klokast möjliga vis för att nå bästa möjliga effekt.
– Det är ett investeringsbidrag som egentligen redan var spikat i fjol, men pandemin och dess många konsekvenser har som så mycket annat även påverkat detta tidsflöde.

Hon fortsätter:
– Nu är tajmingen lite bättre och vi är i full gång med planeringsarbetet för vad som är tänkt att göra biblioteket till en ännu bättre plats för Faluborna att besöka.
Den lika delar kreativa som logistiskt baserade ansatsen skänks nu således både tanke och kraft via kunniga sinnens visionära verkstad.
Där Karin upplyser att hennes kollegor vid bland annat stadsbiblioteket nu i nära samspel med arkitekt kikar närmare på hur man bäst fördelar resurser över den imposanta interiören.
– En av nyheterna är att vi skapar en uppdaterad lekhörna och avdelning för ungdomsläsning i samma del av lokalen som tidigare.
– Vi tittar också på hur man eventuellt kan skapa fler avskilda utrymmen liknande de tre mycket populära studierum vi har redan i dag, redogör hon.

Häri betraktas såväl utmaningar som potential gällande ljudets i volym förhållandevis varierande nivå i styrka.
– Precis, det råder ju en lite speciell akustik inne i den här gamla, jättestora lokalen. Samtidigt är det vackert här och något vi varken vill eller kan göra för stora ingrepp i.
Därför tillskrivs välregisserade detaljer och varsamt utfört nytänk stor vikt i det omfattande men upplyftande arbetet.
– Vi vill ha kvar det som redan nu är väldigt bra, och krydda med lite nytt. Helt enkelt få till bästa tänkbara helhet i nuläget, och vi får se hur mycket vi kan få dessa slantar att räcka till, säger en entusiastisk men samtidigt realistisk bibliotekschef.

På det hela taget är allt som nu tilltänks stadsbibliotekets inomhusmiljö i favör för Faluns invånare.
Och med detta en uttalad ambition från såväl kommun som Karin och kompani att ställa portarna på vid gavel.
Både bildligt och bokstavligt.
– Vi lyfter gärna vårt koncept med “meröppet” som ett led i det hela. Via detta kan man som innehavare av kommunens så kallade gröna kort få tillgång till biblioteket också utanför ordinarie bemannade tider.

Karin beskriver det som ett av flera steg i att ytterligare attrahera lokalbefolkningen att nyttja bibliotekets många konstruktiva element och bildande funktioner.
Alla ska känna sig välkomna i tillåtande förutsättningar. Detta också gällande livsfaktorer som eventuell fysisk eller intellektuell nedsättning, språkkunskaper och oavsett ålder.
– Ja, det här handlar om så mycket mer än att bara ha låga trösklar. Vilket ju så klart också är viktigt, säger Karin.
– Vårt mål nu är att även säkra tydligare information och skyltning i en trevlig atmosfär. Man ska kunna tillgodose sig så mycket som någonsin möjligt här inne. Vi vill helt enkelt att det ska bli mer för fler, åskådliggör hon den välmenande investering som nalkas för ett av centrala Faluns kanske allra största offentliga rum under ett och samma tak.

Stadsbiblioteket är därtill q-märkt och därför kulturhistoriskt värdefullt.
Vilket knyter an till Karins klargörande att alla förbättringsarbeten sker i enlighet med omtanke för platsen som sådan.
– Ja, det ska förnyas och förändras med förnuft. Vi kan ju inte gå loss totalt och måla neongrönt här inne, konstaterar hon med ett hjärtligt skratt.
Man ämnar i stället jobba med i stället för mot biblioteksmiljön, understryker hon.

Hur man bäst tar till sig bibblans breda anslag ska i än högre grad göras förståeligt.
Alla ska få plats, såväl till det fysiska som i ett större perspektiv.
– Så är det. Och biblioteket ska kunna vara en plats för såväl samtal som det stillsamma. Det tittar vi lite extra på. Och när vi gör mer plats för barn och unga måste vi säkra annan plats åt det som flyttas på, visualiserar hon logistiska utmaningar.

Hon vittjar en omfattande innehållsförteckning som nu punktas med precision och värme för att låta inredning möta läsglädje och mycket däremellan.
– Det händer verkligen en hel del just nu. Det skapas skisser som sedan ska utvärderas innan nästa steg.
– Det här är ett stort projekt, framför allt i tanken. Men ska man göra det ordentligt får det ta lite tid. Det är bättre att ha tålamod och att göra det bra, poängterar bibliotekschef Karin Hane.

Facebook

ANNONS

ANNONS