ANNONS

Barbro Hedin Skogman, överläkare på barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Dalarna och docent på CKF för en forskningsstudie som nu föräras anslag om 9,6 miljoner kronor.
Foto: Sonny Jonasson

Miljonresurser till dalaforskare: “Superkul och hedersamt”

FALUN/DALARNA Forskare på Centrum för klinisk forskning, CKF, hos Region Dalarna har beviljats forskningsanslag i mångmiljonklassen.

Dalaintellekt tar nu framträdande position i framtida forskning.
– Det är ett kvitto på att det är möjligt att bedriva forskning av högsta klass när man bor i Dalarna, framhåller Johan Ärnlöv, forskare CKF.

Vetenskapsrådet har beviljat ett fyraårigt forskningsanslag på 9,6 miljoner kronor till CKF:s forskare Barbro Hedin Skogman.
Barbro är överläkare på barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Dalarna och docent på CKF för studien ”Kortisonbehandling till barn med akut ansiktsförlamning (FACE) – en randomiserad dubbel-blindad placebokontrollerad multicenter studie”.
Vetenskapsrådet ger stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov.
Och som därtill förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.
– Superkul och hedersamt för mig, forskargruppen på KI och CKF så klart, anför en glad Barbro Hedin Skogman.

Ytterligare en CKF-forskare har landat ett påfallande stort forskningsanslag från Vetenskapsrådet. Johan Ärnlöv, ST-läkare inom allmänmedicin och professor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna, får 12 miljoner kronor för sex år långa projektet “Samspelet mellan tarm, njure och hjärtkärlsystemet-betydelsen av mikrobiomet”. Projektet ska undersöka betydelsen av tarmens och urinvägarnas bakterieflora för utvecklingen av njur- och hjärt-kärlsjukdomar i befolkningen.
Johan Ärnlöv gläds på ett såväl personligt som professionellt och regionalt stärkande plan.
– På ett personligt plan känns det såklart jättekul och inspirerande att tilldelas dessa stora forskningsmedel.
– Men det är också ett kvitto på att det är möjligt att bedriva forskning av högsta klass när man bor i Dalarna, betonar han.

Forskningsanslaget är en specialsatsning från Vetenskapsrådet för att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att solidifiera sin forskning och vidga verksamheten som självständiga forskare.
Forskarnas “moderskepp”, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, är av förståeliga skäl mycket stolta över det miljonmarinerade beskedet. Man gratulerar Barbro och Johan samt deras forskargrupper till anslaget.

Region Dalarnas forskningschef är professor Björn Äng och chef för CKF är professor Erica Schytt. Den kunskapstunga duon understryker att dessa projektmedel kommer göra skillnad för Region Dalarnas fortsatta kompetensutveckling.
Man uppmärksammar även det hårda slit som nu belönas med möjligheter till fortsatt framåtskridande forskning.
– Vi ska komma ihåg att detta är toppen på ett isberg som bygger på många års arbete i kreativa och samverkande forskningsmiljöer med såväl yngre som seniora forskare.
– Medlen bidrar till högkvalitativ och hållbar forskning och stärker Region Dalarna som attraktiv arbetsplats, säger Björn Äng.
Erica Schytt tillägger:
– Vi ska också komma ihåg att dessa VR-medel har beviljats i nationell konkurrens och är således ett kvitto på att forskningen vid Region Dalarna är att räkna med.

Facebook

ANNONS

ANNONS