Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning

Miljöbaggar och daggmaskar

En liten skalbagge bär numera en stor miljökämpes namn.

Krypet, som påstås vara mindre än en millimeter lång, har sedan den upptäcktes i Kongo för drygt 60 år sedan har fram till nu varit namnlöst.
Numera bär den namnet Nelloptodes gretae – en hyllning till miljöaktivisten Greta Thunberg.
Naturhistoriska museét i Storbritannien vill på detta sätt hylla henne.

En annan mindre uppmärksammad nyhet från djurriket har nyligen krupit fram.
Daggmaskarna frodas.
En forskningsstudie som genomförts i 57 länder visar att de blir fler och befolkar underjorden på platser där där de förr inte slingrat sig fram.
Forskarnas förklaring är att klimatförändringar medfört att fjällvärldens förr så kylslagna underjord numera är tillgänglig för daggmaskar och deras släktingar.
Maskexperterna fruktar att förändringen kan komma att innebära ett hot mot daggmaskarnas utbredning och mångfald. I Nordamerika upplever man just nu en invasion av europeiska daggmaskar på inhemska arters bekostnad.

Helt onödig kunskap, eller på sikt livsavgörande sådan. Oavsett vilket så är fakta lånade från förträffliga Vetenskapsradion, vars nyheter ofta föder nya funderingar i min skalle.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!