ANNONS

I dag ger nya regler och ny teknik vid hand att skyddsrum kan skapas också ovan jord. Något som nu är i vardande vid Faluns nya skola i stadens södra delar. “Det är inget vanligt bygge som nu pågår i ena skolskeppet, och nu ligger fokus på att komma ikapp tidsmässigt med skyddsrumsdelen”, berättar Lars Ringsby, chef för kommunens serviceförvaltning.
Foto: Sonny Jonasson

Massiva skolkroppar tar form i Falun

FALUN En koloss tar form. Nya Södra skolan breder steg för steg ut sig i byggmässigt majestät. Och hittills håller projektplanens bärande balkar.

Bygget av nya Södra skolan har nu pågått i strax över ett år.
Sakta men säkert växer en massiv skolbyggnad i flera huskroppar fram, med sin gigantiska stuss vänd mot Tiskens grumliga svall.
Lagom till höstterminen 2020 är planen att elevlabbar sliter upp portarna på vid gavel, och skolans generösa innanmäte kommer att kunna inhysa cirka 400 barn från förskolenivå till sjätte klass.

Man har till dags dato inte stött på några hinder av svårforcerad karaktär vid ingrepp i jord och mylla.
– Det har fortlöpt ganska bra överlag, säger Lars Ringsby, chef för serviceförvaltningen i Falu kommun.
– Under den gamla Södra skolan finns dock mark som ska saneras bort, och detta utgör nästa steg i markarbetet.
Vilket handgripligen går till som så att grävmaskin gräver bort förorenad terra firma, vilken sedan med lastbil förs till en för ändamålet avsedd förvaringsplats.

Total byggkostnad är beräknad till 124,5 miljoner kronor, och det är ett budgeterat belopp som uppges stämma bra med verklighetens lägesrapport. En rapport som också redovisats för kommunstyrelsens serviceutskott, även benämnt KSS.
Lars Ringsby:
– Vi brukar hålla våra budgetar, och fortsätter med metoden att anlita en aktör för totalentreprenad.
Ringsby framhåller flera fördelar med detta förfarande.
– Fast pris med garantier, och om problem skulle uppstå har man en att bråka med i stället för flera på samma gång. Vi upplever det som en bra modell att jobba efter, och det är självklart väldigt positivt att budget för det här skolbygget håller.

Nyversionen av Södra skolan kommer i färdig figur att ståta med fem sammanflätade huskonstruktioner i höjd om två våningar. Dessutom skapas ett skyddsrum för 288 personer.
En för kommun och entreprenören HMB Construction tidskrävande process som nu tar tanke, tid och resurser i anspråk.
– Det gamla skyddsrummet under nuvarande skola kommer att rivas. Nya regler och ny teknik på det här området innebär att man i dag kan bygga skyddsrum ovan jord, vilket är vad som nu sker vid nya Södra.
– Det är dessutom billigare än att skapa skyddsutrymmet under jord, förklarar Lars.

Ett flertal faktorer fordrar här noggrann tillsyn, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap följer processen och granskar även skyddsrummet när det står klart i kapacitet och utformning.
– Det är inget vanligt bygge som nu pågår i ena skolskeppet, och kanske inte heller det byggare vanligtvis gör.
– Det är bland annat lite komplicerat få dit alla element, men arbetet fortskrider ändå i gott tempo och nu ligger fokus på att komma ikapp tidsmässigt med skyddsrumsdelen. Det föreligger däremot ingen risk för försening av skolbygget som helhet på grund av detta, betonar Lars Ringsby.

Facebook

Populärt på webben

ANNONS