ANNONS

“Detta är en resursförstärkning som möjliggör att många patienter kan bli omhändertagna på hemmaplan istället för att de ska behöva uppsöka akuten i Falun”, säger Sofia Jarl (C) om nya Närakuten i Ludvika.
Foto: Veronica Rigtorp

Många vill jobba på närakuten i Ludvika

Intresset är stort för tjänsterna som undersköterska och sjuksköterska på blivande Närakuten i Ludvika.

– Det är glädjande att så många personer vill vara med och bygga upp en närakut som kommer att skapa trygghet för boende i Västerbergslagen, säger Sofia Jarl (C), ordförande i Region Dalarnas hälso- och sjukvårdsnämnd.
Arbetet med att organisera den nya närakuten i Ludvika är i full gång. Verksamheten kommer att finnas i nuvarande jourmottagningens lokaler och vara öppen dygnet runt. Enheten uppförs i ett nära samarbete mellan primärvården och medicinkliniken på lasarettet.
– Arbetet fortskrider med stort engagemang av styrgrupp och arbetsgrupp och vi planerar för att starta verksamheten i mitten av april 2021,säger Anette Gerlström, verksamhetschef primärvården Västerbergslagen.

Rekryteringen av personal har påbörjats.
– De som ska jobba hos oss får vara med och forma och utveckla verksamheten för att det ska bli en bra och modern enhet, med ett bra omhändertagande av patienterna, tillägger Anette Gerlström.
– I dagsläget har över 130 undersköterskor sökt liksom 15 sjuksköterskor. Vi för också dialog med några läkare som visat intresse för att arbeta hos oss. Intervjuer kommer att hållas under januari, säger Andreas Dicander, verksamhetschef på kliniken för medicin, geriatrik och rehabilitering, Ludvika lasarett.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillförts tolv miljoner kronor från regionstyrelsens utvecklingsmedel för att starta verksamheten under 2021.
– Detta är en resursförstärkning som möjliggör att många patienter kan bli omhändertagna på hemmaplan istället för att de ska behöva uppsöka akuten i Falun, säger Sofia Jarl (C).

Region Dalarna skriver i ett pressmeddelande att i dag är patienter som inte kan få vård via vårdcentraler i Västerbergslagen hänvisade till Falu lasarett dit de i många fall måste transporteras med ambulans eller sjuktransport. Ett förstärkt akutuppdrag för sjukvården i Västerbergslagen skapar ökad trygghet för befolkningen i området. Det frigör också resurser från ambulanssjukvården, vilket ökar ambulanstillgängligheten för akuta uppdrag.

Facebook

ANNONS

ANNONS