Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Färska siffror visar att tågen som under juni månad angjorde någon av länets stationer var i genomsnitt 4 minuter och 49 sekunder försenade per tåg.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Många tågförseningar i länet under juni månad

FALUN/DALARNA. Så många som 18 procent av tågen i Dalarna var mer än fem minuter försenade under juni. Det visar en sammanställning av alla tågförseningar under förra månaden.

Totalt var 18 procent av de ankommande tågen i länet mer än fem minuter försenade under juni bland de tåg som angjorde någon av dalastationerna.
Sju procent var så mycket som en kvart försenade. Detta framkommer i siffror som synats och sammanställts av Newsworthy.

Årets sämsta junidag för väntande tågreseneärer var sannolikt lördag den 8 juni – då var 36 procent av tågen mer än fem minuter försenade.
Under 23 dagar var mer än var tionde tåg sent.

Den allra största förseningen bland ankommande tåg hade tåg nummer 8194 (TiB) från Örebro C den 20 juni. Enligt Trafikverkets trafikmeddelande var tåget 4 timmar och 7 minuter försenat när det nådde Borlänge C klockan 21.05. Detta är den ankomsttid som angavs på informationsskyltar och liknande.

I extrema fall – som när tåg evakuerats på spåren och passagerarna körts vidare med buss – kan denna ankomsttid vara missvisande. Omfattande förseningar uppges även kunna orsakas av att tågtrafiken stoppats på en viss sträcka, och att ett avgående tåg fått helt ny avgångstid senare på dygnet.
I Newsworthys sammanställning återfinns knappt 3 200 tåg och deras ankomsttider när de passerade Dalarna under juni månad. Den totala förseningen för samtliga var 162 timmar och 38 minuter. Det innebär en försening om i genomsnitt 4 minuter och 49 sekunder per tåg.
En procent av tågen i Dalarnas län var inställda under juni. I den siffran ingår tåg som ställts in under dygnet innan avfärd – inte alla tåg som ställts in längre i förväg till följd av sådant som vinterns vagnsbrist.

Vidare meddelas också följande:
▪ I officiell statistik över tågförseningar räknas normalt hur stor andel av de ej inställda tågen som når sin slutstation inom en viss tid. Insamlingsmetoden i denna sammanställning är inte rakt av jämförbar med officiell statistik, som publiceras senare och endast på riksnivå
▪ Siffrorna uppges dock indikera att junipunktligheten i Sverige som helhet kommer att vara väl under 90 procent – sannolikt något högre än maj månads 86,8 procent.
▪ Detta är ännu en bra bit från det branschgemensamma målet på 95 procents punktlighet.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!