ANNONS

SOS International upplyser att flest driftstopp och olyckor i storhelgstrafiken sker veckan före julafton och minskar på själva julafton och juldagen. Men sedan ökar antal tillbud återigen den 27 december när nyårsperioden vidtar.
Foto: Sonny Jonasson

Manar till försiktighet i massiva helgtrafiken

FALUN/DALARNA. Jul- och nyårshelgerna innebär stora trafikflöden. I år spår SOS International att driftstopp på bilen kan ge större konsekvenser än tidigare. – Det som skiljer detta år från förra året är att vi märker en högre rörlighet i samhället, detta ökar både driftstopp och olyckor i trafiken, säger Kristin Charlieson, specialist vid assistansorganisationen.

Över jul och nyår reser många för att fira annorstädes.
Pandemin innebär mer resande innanför blågula gränser.
Vilket sätter press på kollektiva färdmedel, och redan innan de stora resdagarna drar i gång ställs avgångar in.

SOS International luftar nu en varning för att ett driftstopp på bilen kan bli mer problematiskt i år än innan.
Enligt deras statistik på området sker flest driftstopp och olyckor i trafiken veckan före julafton, för att sedan avsevärt minska på själva julafton och juldagen.
Därefter stiger antalet incidenter igen den 27 december, när julhelgen är över och nyårsdagarna vidtar.
– Det som skiljer detta år från förra året är att vi märker en högre rörlighet i samhället, detta ökar både driftstopp och olyckor i trafiken.
– I kombination med inställda tågavgångar och nationell hyrbilsbrist kan det vara svårare än någonsin att säkerställa att resenärerna som drabbas kommer fram i tid, säger Kristin Charlieson.

Vidare menar man att de flesta bilägare litar på att försäkringen ska hjälpa dem om något inträffar, och man behöver hjälp att transportera bil till verkstad och passagerare hem.
Men också här sägs den lokala tillgången spela stor roll.
Då efterfrågan på hyrbilar och tåg under storhelgerna förväntas öka i högre takt än det finns utbud, uppmuntrar man nu resenärer att ha en plan om tillgången på bilar och kollektivtrafik är begränsad.
Förutom att undvika de mest trafiktäta dagarna kan större förseningar undvikas.

Kristin Charlieson:
– I dessa tider behöver vi samarbeta för att tillsammans hitta den bästa lösningen, även ur ett smittoriskperspektiv.
– Om bilen skulle behöva bärgas kanske släktingar längs vägen kan rycka in med transporthjälp om ingen hyrbil eller tågbiljett finns tillgängliga, tipsar hon.

SOS International konstaterar även att kollisionsrisken är en stor fara som ska tas på största allvar, men att bärgningsstatistik också visar vikten av att extrakolla bilbatterier och reservhjul för att inte riskera ofrivilliga stopp. Elfel och punkteringar beskrivs vara vanligaste orsak att bli stående med bilen.
I en kommuniké tillägnad trafiksäkerhet och storhelgslogistik bifogar man också ett knippe råd.

Kontrollera att:
▪ Bilbatteriet är fungerande och laddat
▪ Reservhjulet är helt, ta annars med lagningsutrustning
▪ Kolla att spolarvätska, motorolja och eventuell AdBlue är påfyllt
▪ Varma kläder och vatten finns att tillgå
▪ Kreditkort och legitimation är med på resan
▪ Mobiltelefon och laddare finns i bilen

Under körning:
▪ Håll avstånd till bilen framför och minska farten
▪ Se upp för halka som inte syns (särskilt på broar, skuggiga skogspartier och vägar längs öppet vatten)
▪ Se upp för snömodd
▪ Åk med god tidsmarginal
(Källa: SOS International – SE)

Facebook

ANNONS

ANNONS