Carina Hansson, Camilla Petersson och Jörgen Ek är omsorgsassistenter i kommunens LSS-verksamhet. I Jernbergska huset skapas inom denna hantverk inom bland annat textil och snickeri, och kreatörer är personer med daglig verksamhet i just denna butik.
Foto: Sonny Jonasson

Mål och mening med människan i centrum

FALUN. Nu är det nytt liv i luckan på Stigaregatan. I en klassisk lokal samlas kreativitet och butik under samma tak. Fundament är Falu kommuns LSS-verksamhet, och här framställs en bred palett av hantverk baserat på individens förutsättningar och utveckling. – Förtjänsten av det som säljs här går tillbaka in i nytt skapande och material. Vinsterna sker i ett större sammanhang, framhåller Camilla Petersson som är en av tre omsorgsassistenter vid Jernbergska husets verksamhet.

Fem dagar i veckan håller butiken med nämnda namn öppet, och vad som saluförs i dess ombonade innanmäte bär både stilfull och personlig prägel.
Den varma framtoningen går hand i hand med ruljangsens grundläggande syfte, och det hela sker i kommunal regi inom omvårdnadsförvaltningen.
– Alla som har daglig verksamhet här gör det med ett LSS-beslut som grund, berättar Camilla Petersson.

I samklang med kollegorna i yrket som omsorgsassistent skänker hon insyn i en butik med 2-3 år på nacken, men som samtidigt känns tämligen nyöppnad.
– Vi startade strax innan pandemin slog till, och under de senaste åren har det därför periodvis inte gått att hålla öppet. Så det är först nu vi kan sägas ha landat i en stabilitet, vilket känns bra. Men jag tror kanske inte att så många Falubor känner till att vi finns.
Arbetskamraterna Carina Hansson och Jörgen Ek är av samma åsikt.
De upplyser även att aktiviteten i Jernbergska huset ska ge förutsättningar för såväl sysselsättning som positiva framsteg för de berörda individerna.

Camilla Petersson, som även axlar ett samordnande uppdrag kring butiken, konstaterar att tyngden inom denna LSS-baserade verksamhet är just individen tillägnad.
– Allt utgår från de individuella förutsättningarna och vad man känner att man vill göra och klarar av. Vår verksamhet här i Jernbergska huset riktar sig främst till personer med kreativa intressen då det är mycket skapande involverat.
Camilla, Jörgen och Carina visar runt i verkstad, textilateljé och butiksdel som samtliga ger uttryck för färg, form och fantasi.
Camilla inflikar att butiken, vars öppettider omfattar tidig förmiddag till och med eftermiddag, centreras kring hantverk inom textil och snickeri.
– Förtjänsten av det som säljs här går tillbaka in i verksamheten. I nytt skapande och material. Vinsterna sker i ett större sammanhang, framhåller hon.

I dagsläget har 14 individer sin dagliga verksamhet just här, men Camilla upplyser att antalet kan variera över tid.
Vidare informerar trion att positivt präglade förehavanden i exempelvis denna butik kan innebära att individer kommer ut i traditionell praktik hos en arbetsgivare.
– Tanken är att verksamheten ska ge en meningsfull syssla, och alla våra aktiviteter utgår från individen. Det är det viktigaste och utgör kärnan i det här, betonar Camilla.

“Varje individ ska få möjlighet att utifrån sig själv och sina förmågor fungera i ett givande sammanhang”, säger Camilla Petersson (till höger i bild) om verksamheten i Jernbergska huset. Foto: Sonny Jonasson

Arbetssättet önskar uppmuntra intresse och vilja till såväl praktiska göromål som att möta kunder i butiken.
– Man väljer själv vad man känner sig redo för. Trivs man bäst i verkstaden så är det utmärkt, och vill man vara ute i butiken är det också välkommet, redogör Carina Hansson för den öppna och sporrande miljö som råder i Jernbergska huset.
Jörgen Ek instämmer och framhåller samarbete som ett framträdande led bland medarbetarna, vars uppdrag också innebär en engagerad funktion som handledare och alltiallo.
Camilla förklarar att de kreationer som säljs i butiken även inhämtas från kommunens andra LSS-verksamheter med liknande upplägg.
Totalt är dessa nio till antalet, och i samklang med Carina och Jörgen konstaterar hon gott samverkansklimat.
– Ja, alla hjälps åt på ett bra sätt. Det handlar bland annat om en ganska omfattande logistik, och vi använder oss av varandra för verksamheternas bästa.

Hon fortsätter:
– När tillfälle ges hämtar vi ibland även inspiration från den lokala miljön, som exempelvis butiker här i stan. Och nu förbereder vi bland annat lite julfönster och andra stämningsfulla inslag här i vår butik.
Omsorgsassistenterna upplyser att sortimentet har stor spännvidd och spännande karakteristik.
– Här finns lite av varje, det råder stor variation i en rik flora av fina hantverk, säger Carina Hansson.

Det hemtrevliga etablissemanget har hittat en mysig boplats i utrymmen som långt tidigare bland annat inhyst klassiska Falukrogen Marianns.
Stor vikt har lagts på att komponera en interiör med välkomnande egenskaper.
– Vi har jobbat mycket med miljön här inne för att försöka skapa en härlig känsla, berättar Camilla Petersson.

En känsla som på ett annat plan också kan omsättas i den verksamhet man bedriver.
– Varje individ ska få möjlighet att utifrån sig själv och sina förmågor fungera i ett givande sammanhang. Och den här butiken ingår i detta.
– Fram till den 7 december syns även produkter skapade i den här verksamheten på stadsbiblioteket som en del av initiativet “Med fokus på ett Falun för alla”. Det finns en stolthet i att visa upp det som tillverkas här, betonar Camilla Petersson.

Facebook
Rockhjältar åter på hemmascenen i sommar
Tung författardebut av Falufostrade hårdrocksvurmare
Nya maxlängden – 34,5 meter fordonståg
"Fotbollen förenar barn och unga"

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS