ANNONS

Ludvika vann tvist om 94 miljoner

LUDVIKA. Ludvika vann 94 miljonerstvisten om Wingwahuset. Falu tingsrätt avslår Sköna Hems krav och kommunens motkrav på 1,4 miljoner och låter båda parterna stå för sina egna kostnader.

Tingsrätten har nu lyssnat på företrädare för finska bolaget Oy Sköna Hem och Ludvika kommun på andra sidan och ta ställning till Oy Sköna Hems krav på ett skadestånd på 94 miljoner kronor. En summa de ansåg att de förlorat på att kommunen 2014 rev det brandskadade och det illa nedgångna så kallade Wingwahuset, restaurangbyggnaden vid Valhallavägen, mitt emot ABB.

Kommunen hade i god tro 2012 köpt fastigheten för 150 000 kronor av bolaget Sweden Paraship AB som föreföll vara ägare och rev huset.
Men Högsta Domstolen beviljade inte något prövningstillstånd 2016 vilket innebar att Svea Hovrätts dom att Sköna hem hade bättre rätt till fastigheten ledde till ett civilmål av tvisten vid Falu tingsrätt.

Kommunen hade genom sitt agerande, hävdade bolaget, undanröjt möjligheten till intäkter från uthyrning av fastigheten (som flyktingboende i 15 år) och intäkter från uthyrning av reklamplatser som man värderade till 94 miljoner.
Migrationsverkets vittnesmål att de inte tecknar 15 åriga avtal och inte kan teckna ens 6-åriga avtal utan godkännande av regeringen och att det inte fanns något avtal talar för sig. Samtliga punkter som rätten prövat talar mot Sköna Hems skadeståndsanspråk.

Oy Sköna Hems krav om skadestånd har tidigare bestämt avvisats av kommunen som svarade med ett motkrav på 1,4 miljoner, motsvarande kommunens rivningskostnader. Kommunen lät värdera fastigheten och kom fram till att den hade ett negativt marknadsvärde och analysen av Oy Sköna Hem visade att de inte hade någon känd näringsverksamhet mellan 2008 och 2016.

När tingsrätten prövar om kommunen kan begära skadestånd för rivningskostnaden kommer de fram till att en rivning inte var nödvändig så motkravet ogillas.
Nu har tingsrätten alltså ogillat båda parternas skadeståndsanspråk och låter dem stå för sina egna rättegångskostnader.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 06 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS