Carina Sparring är meriterad inom såväl vård som räddningstjänst, och nu utgör hon en av de primära initiativtagarna till vad som resulterar i 14 dygnet runt tillgängliga hjärtstartare i Svärdsjö med nära omnejd.
Foto: Sonny Jonasson

Lokal satsning med hjärtat i fokus: “Ett konkret sätt att försöka rädda liv”

FALUN/SVÄRDSJÖ. Nu investeras tid, kunskap och pengar i livräddande syften. Svärdsjö med nära omnejd får via detta totalt 14 hjärtstartare installerade i moderna värmeskåp. Därtill hålls utbildningar om hur hjärtstartarna används. – Tidsaspekten är avgörande i dessa sammanhang och en hjärtstartare kan vara en viktig tillgång, säger Carina Sparring som är en av initiativtagarna till ett projekt som ansluter livets lag i händelse av kamp mot döden.

“Hjärtsäkra Svärdsjöbygden” är namnet på det humanitärt cementerade arbete som i allt väsentligt är vad det heter.
Syftet är att göra Svärdsjö och dess närliggande byar till tryggare livsmiljöer, och detta genom att förse 14 platser med hjärtstartare.

Carina Sparring, nu konsultchef vid Företagshälsovården och tidigare såväl sjuksköterska som deltidsbrandman, är en av de framträdande kuggarna i en satsning med potentiellt livsviktig betydelse.
– Vi vill ge ökade möjligheter till snabb och livsavgörande hjälp vid hjärtstopp, fastslår hon.
Och vandrar vidare i vad som nu är i full färd att nå fullskalig funktion.
– Hjärtstartarna sätts upp under april och maj, och redan nu är vi i gång med utbildningar på Hedenborg som skänker kunskap i hur hjärtstartare fungerar och hanteras.

Hon beräknar att mellan 400 och 500 personer under våren tillskansar sig denna utbildning som även uppges bli årligen återkommande.
Vidare upplyser hon att hjärtstartarna placeras i värmeskåp särskilt avsedda för ändamålet. Skåpen i fråga klarar myckna minusgrader utan att skadas, och i helfigur kostar dessa hjärtstartare cirka 16 000 kronor per enhet.

I nuläget utför man totalt tio utbildningar, och Carina konstaterar ytterst givande gensvar.
Detta hos invånare likväl som hos de stöttande lokalkrafter hon gjort gemensam sak med i uppstartsfasen av det hälsoladdade projektet.
– Jag sökte tillsammans med alltid pigga Svärdsjö Intresseförening medel till det hela. Har sedermera fått finansiellt stöd från Dalarnas Försäkringsbolag, landsbygdsrådet i Falu kommun och vindpeng från Svärdsjö-Svartnäs Besparingsskog, informerar hon i uppskattande ordalag om en satsning vars ruljangs i övrigt drivs ideellt.

Carina Sparring är en av drivkrafterna bakom vad som nu resulterar i 14 hjärtstartare med potentiellt livsviktig funktion i Svärdsjöbygden. Foto: Sonny Jonasson

Och när nu helheten i den hjärtliga ansatsen steg för steg antar direkt verklighet betonar Carina tidsaspektens enorma betydelse i sammanhanget, då ibland även anspänningstider för ambulans och räddningstjänst kan vara långa.
– Ja, tiden är avgörande vid ett hjärtstopp. Ett tidigt ingripande, inom tre minuter, med hjärtstartare och hjärt-lungräddning kan öka överlevnadschanserna till 75 procent.
– Är man två på platsen bör en hantera hjärtstartaren och den andra hjärt-lungräddningen. Vid utbildningarna på Hedenborg fokuserar vi även på att lära ut hjärt-lungräddning, berättar Sparring om första hjälpen-behandlingen ofta förkortad HLR.

Hon nämner därpå delar av det rent fysiska skede som hjärtstartaren är tänkt att avhjälpa.
– Hjärtstartaren känner av om det är ett fel i hjärtat och agerar då för att bryta kaoset där inne. Den utgör en klar tillgång för att stärka möjligheten att överleva ett hjärtstopp, och jag önskar att det fanns fler hjärtstartare både i centrala Falun och på landsbygden.
Här betonar hon också vikten av att dessa hjärtstartare finns tillgängliga dygnet runt och inte blott under dagtid.

Hon hoppas därtill att Region Dalarna snarast möjligt även ansluter sig till konceptet känt som Sms-livräddare.
Carina konstaterar i toner av framtidsformad förtröstan också att HLR-rådets nationella nav visar intresse för initiativet som nu resulterar i stärkande åtgärder för Svärdsjötrakterna.

Det här är dessutom ett idégods hon ytterst gärna ser anammat av så många som möjligt och förvaltat i form av fler under dygnets alla timmar tillgängliga hjärtstartare.
Lokalt, regionalt och nationellt.
– Absolut. Att man på bred front etablerar franchise av det här är ju bästa tänkbara scenario, framhåller hon.

Som sammanfattande slutord med hoppfullt fundament återvänder hon till själva kvintessensen i en bokstavligt talat hjärtlig insats.
– Det handlar på ett väldigt konkret vis om en vilja att försöka rädda så många liv som möjligt, säger Carina Sparring.

Facebook

Populärt på webben