Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Slussen i Falun är ett av många områden som översvämmats till följd av den senaste tidens regnmängder.
Foto: Sonny Jonasson

Lokal expertis om Faluns vattennivåer

FALUN. I kölvattnet av kraftig nederbörd ger lokal expertis nu en lägesrapport. De senaste veckornas stora vattenvolymer har drabbat på bred front. – Att det blir fler oväder liknande detta kan vi nog räkna med, säger Tommy Albinsson som är Falu kommuns beredskapssamordnare.

Ovädret “Hans” och påföljande veckors ruskväder har inneburit rejäla regnmängder.
Bland annat meddelar Dalarnas Försäkringsbolag på sin webbplats att nederbörden lett till översvämningar och orsakat skador och problem för många kunder. Man uppger också att man jobbar intensivt med att hjälpa alla drabbade, vilket kan medföra längre väntetider än brukligt. Bolaget tipsar även om åtgärder i händelse av att vatten trängt in eller om huset är vattenskadat.

Tommy Albinsson, beredskapssamordnare vid Falu kommun, ger sin syn på situationen i Falun.
– Som det ser ut i nuläget är kulmen nådd och den negativa trenden har vänt. De flesta vattendrag sjunker, berättar han.
I veckans början genomfördes en extra konferens där kommunala och regionala aktörer deltog i samspel med SMHI.
Länsstyrelsen håller varannan dag också samverkanskonferenser i ämnet.

För tidningen kommenterar Albinsson riskerna för nuvarande veckas nederbörd samt regnstatus för denna helg.
Sistnämnda prognos hotar med regn över hela Dalarna, och så mycket som 50 millimeter nederbörd norr om Siljan.
Han riktar fokus mot Falun:
– För Falun påverkas situationen av flera faktorer. Vår stora flaskhals utgörs av Långhags kraftverk i Gustafs.
– Mycket beror på hur pass stora mängder vatten vi kan skicka igenom där och leda vattnet vidare på klokast möjliga sätt, fortsätter han.

Tommy Albinsson, beredskapssamordnare vid Falu kommun. Foto: Sonny Jonasson

Kärnan i att hantera höga vattenflöden sägs vara förståelse för helheten.
Att allt hänger ihop och utgör olika delar i en lång kedja.
– Så är det. Det som händer i en geografisk del påverkar också i flera led längre bort.
– Får vi höga nivåer på en plats kan det exempelvis innebära att vattnet “växer tillbaka” i Dalälven och sedermera åsamkar problem i till exempel Sundborn och vid Carl Larsson-gården.

Albinsson nämner en för tillfället avstannad sänkning av Runn. Detta då den förväntade nivån i skrivande stund sägs vara nådd.
Han poängterar även betydelsen av nivåerna i sjöar som Balungen och Amungen samt vattendragen kring Svärdsjö.

Beredskapssamordnaren uttrycker ödmjuk förståelse för Falubor som drabbats av vattnets framfart.
Överlag bedömer han dock att skadeläget, trots allt, är förhållandevis lindrigt.
– Ja, känslan är att det kunde varit betydligt värre. Den skadebild jag nåtts av, och jag vill betona att detta kan komma att ändras, men bilden jag får i dagsläget är att de stora skadorna är nästan obefintliga. Det är hittills förvånansvärt lite rapporter.
– Inga hus eller bilar har spolats i väg och inga vägar har trasats sönder. Däremot mängder av båtar, bryggor och lösöre som drivit i väg, redogör Tommy.

Han konstaterar att vattnet periodvis träffat hårt på platser som Östra Hamngatan, Slussen och många fler.
– Vi visste att det var oväder på ingång, men det är en utmaning att hantera dessa krafter. Nu pågår det här arbetet fortfarande, men det finns redan nu lärdomar att dra för att rusta sig för framtida incidenter.
Albinsson utvecklar:
– När föremål flyter i väg vilar ansvaret i första hand på ägaren. Här kan det vara bra att ha en plan och metod för att säkra upp detta när nästa oväder kommer.

Vattenmassor på Östra Hamngatan till följd av stora mängder nederbörd och översvämningar. Foto: Sonny Jonasson

Att det blir fler drabbningar med moder natur ser han som en negativt laddad garanti som bara är att acceptera.
– Ja, vi lever i en tid där extremvädret blir vanligare och gör klokt i att förbereda oss därefter.
Han betraktar Falun som tämligen bra förberett för att möta liknande prövningar.
– Ja, men det finns självklart saker vi bör förbättra. Under värmeböljan kring midsommar hade vi behövt fler portabla AC-aggregat. Och skulle vi träffas av en tung snösmäll som den Gävle förut drabbades av så skulle vi få uppenbara problem.
Tommy Albinsson summerar:
– Att det blir fler oväder liknande detta kan vi nog räkna med. Vill dock som sagt hävda att Falun är starkt på områden som driftsäkerhet, nödresurser, reservkraft och eftersläckning. Som kommun är vår kapacitet för att hantera sådant här mycket god.

Vädrets makter konstateras vara en stor utmaning, men Faluns beredskap i sammanhanget bedöms som god. Foto: Sonny Jonasson

Historiska nederbördsnivåer i Falun
Mest regn under “Hans-veckan” föll den 6 augusti vid mätstationen Falun-Lugnet: 25 millimeter regn på ett dygn.
Den 17 augusti 2021 sattes Falurekordet för mest nederbörd på ett dygn: 85,6 millimeter vid mätstationen Hillersboda.
Sommarens nederbördsrekord i Falu kommun (hittills) sattes vid Falun-Lugnet, den 25 juli. Då föll 27,3 millimeter regn under ett dygn.
Några av de värsta nederbördsdygnen uppmätta i Falu kommun:
• 17 augusti 2021, 85,6 millimeter, mätstation Hillersboda
• 1 augusti 1872, 82,4 millimeter, mätstation Falun-Lugnet
• 10 augusti 1951, 75,3 millimeter, mätstation Korså (stationen aktiv till december 2012)
(Källa: Newsworthy/SMHI)
Fortlöpande information kring länets vattenflöden hittas på webbplatser tillhörande bland annat SMHI, Länsstyrelsen Dalarna, Falu kommun, Fortum och Vattenregleringsföretagen.

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1351,197044" floating="3" ap mute pl=988 nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!