ANNONS

Vänsterpartiet i Falun uppvisar i sitt budgetförslag en ansats till lönepåslag om 2 000 kronor i månaden för kommunens vårdpersonal och lärare.
Foto: Sonny Jonasson

Liljeglöd (V): “Vår enskilt största satsning i budgetförslaget”

FALUN. Nu framlägger även Vänsterpartiet i Falun sitt budgetförslag. Här märks bland annat en skattefinansierad lönesatsning på kommunens lärare och vårdpersonal. Som enligt gruppledaren Patrik Liljeglöd är en ambition att skapa större ekonomisk jämlikhet. – Det är vår enskilt största satsning, alla dessa pengar ska gå till höjda löner, betonar han.

Budgetförslaget från Faluvänstern har fått titeln “Det är dags att betala välfärdens pris”, berättar Liljeglöd vidare.
Och utvecklar tankegodset bakom partiets ekonomiska strategi. En strategi man ämnar ta med sig till kommunfullmäktige den 22 juni, likt övriga politiska
sammanslutningar i Falun som formulerat finansiella färdriktningar.
Patrik Liljeglöd:
– Vi framhåller en särskild lönesatsning på kommunens personal inom vård- och läraryrken.
– För att möjliggöra denna föreslår vi en skattehöjning om 66 öre, vilket månadsvis innebär 198 kronor för den som har 30 000 kronor i månadslön, förklarar han siffrorna i spörsmålet.

Tanken är att detta ska utmynna i ett lönepåslag om 2 000 kronor i månaden för nämnda yrkesgrupper, och Vänsterpartiets gruppledare i Falun återvänder till fundamentet i ansatsen.
– Att höja skatten är aldrig ett självändamål. Men det går inte att bara säga att lärare och vårdpersonal är underbetalda, och sedan inte göra något åt det.
– Snittlönen inom bygg-, industri- och snickarbranschen är cirka 32 000-33 000 kronor och för en undersköterska 26 000, exemplifierar han och framhäver en vilja att jämna ut löneskillnader.
I budgetförslaget återfinns även ett segment som syftar till åtgärder för hemtjänst kontra inkomst.
– I dag bekostar kommunen hemtjänstinsatser, oavsett utförare, för den som har en månadsinkomst på 11 000 kronor eller lägre. Vi vill att den gränsen blir 18 000 kronor, för att tillgängliggöra hemtjänsten ytterligare. Kostnaden för hemtjänst landar varje månad mellan cirka 800-2 000 kronor, vilket kan vara kännbart när man har en lägre inkomst, säger Patrik.
– Vi vill genomföra detta för att de som har det sämst ska få det lite bättre.

Gällande kommunala resurser inom kultur- och fritid säger sig (V) också vilja uppbåda satsningar.
Liljeglöd nämner bland annat åthävor som att slopa Kulturskolans terminsavgift á 600 kronor för att rikta utbudet till än fler unga.
Därtill vill han i sammanhanget se ökad tillgänglighet och närvaro också på kommunens landsbygd.
Om Faluns nya badhus:
– Istället för att Lufab sänker kommunens hyra för det nya badhuset, vill vi att dessa pengar används till att sänka entréavgifterna.
– Det nya badhuset är ju en folkhälsosatsning, och vi anser därför att 150 kronor i entré är för mycket. En entrékostnad på 50 kronor gör att fler har råd, framhåller Patrik.

Och avrundar med att knyta ihop säcken rörande partiets ovan nämnda förslag till lönesatsning.
– Det ska inte vara så att folk i vissa yrkesgrupper nästan skäms att berätta vad de tjänar.
– Den här satsningen kostar 92 miljoner och den bidrar även till att öka attraktionen hos dessa viktiga yrken.

Facebook

ANNONS

ANNONS