ANNONS

Jacob Dahlfors och Martin Ullgren, lokalplanerare respektive projektledare på Regionfastigheter. Här mitt i ena hälften av Falu lasaretts medicinklinik som förvandlats till byggzon. Klinikens nya, fräscha lokaler beräknas stå klara till försommaren nästa år, och då även kunna erbjuda enpatientsrum.
Foto: Sonny Jonasson

Lasarettet vårdas för 110 miljoner

FALUN. Falu lasaretts medicinklinik genomgår operation ansiktslyft. En omfattande ombyggnation har påbörjats.

Projektet beräknas gå i mål försommaren 2020 och totalt investeras cirka 110 miljoner kronor.
– Avdelning 23 och 24 samt deras respektive mottagningar ska få modernare och mer ändamålsenliga lokaler, berättar Martin Ullgren, projektledare på Regionfastigheter.

Medicinkliniken är en av Falu lasaretts största vårdplatser. För tillfället är imposanta 4 400 kvadratmeter av klinikens yta plats för ett ombyggnadsprojekt av diger omfattning.
– Rivningsarbetet i etapp ett är avklarat, och nyligen har därav första etappens ombyggnation inletts, förklarar Martin Ullgren, projektledare på Regionfastigheter.
Ullgren meddelar vidare att detta första led av ombyggnation beräknas färdigställt till sommaren.
– Efter semestern vidtar sedan arbetet med rivning och sedermera bygget i etapp två. Planen är att hela projektet ska vara klart till försommaren 2020, uppger Martin Ullgren.

Den halva av medicinkliniken som befinner sig under konstruktion kommer under projekteringstiden flytta verksamheten till sjukvårdsutrustade moduler i anslutning till lasarettet.
Tillsammans med kollegan tillika lokalplaneraren Jacob Dahlfors, visar han delar av en nu fullt belamrad och frekvent befolkad byggzon. Regionfastigheter är beställare av byggarbetet, som i sin tur utförs av byggentreprenören ByggDialog. För installationsarbeten som senare kommer att behöva genomföras anlitas också andra externa leverantörer.

Totalt investerar Region Dalarna cirka 110 miljoner kronor i Falu lasaretts medicinklinik.
– På Regionfastigheter utför vi årligen arbeten för nästan 350 miljoner kronor, det är många verksamheter inom vården som behöver såväl byggnation som underhåll och tillsyn, säger Martin Ullgren.

Medicinkliniken förefaller väl värd åtgärder som vid projektets ände resulterar i en bättre vårdmiljö för både patient och personal.
– Ja, här har inte gjorts några större renoveringar på 20-30 år, upplyser Martin Ullgren.
Och utvecklar:
– Det handlar mycket om att vården utvecklas och då ställs också nya krav på sjukhusen.

Några tvåbäddssalar kommer också fortsättningsvis finnas att tillgå på medicinkliniken, men en framträdande förändring i nygestaltningen är den flitiga förekomsten av enpatientsrum – en sal där den sjuke kan vårdas utan närvaro av andra patienter.
– Det är positivt på flera vis och berör viktiga saker som hygienaspekter, personlig integritet och sekretess.
– Avdelning 23 och 24 samt deras respektive mottagningar ska få modernare och mer ändamålsenliga lokaler, konstaterar Martin Ullgren.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 06 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS