Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Smedjebackens kommun satsar på vägunderhåll under nästa år och tredubblar nästan budgeten till sex miljoner. Kjell Dahl konstaterar att ”Det är mycket hål i vägarna” när han passerar Bergslagsvägen.
Foto: Sara Flodin

Lägger sex miljoner på vägar

SMEDJEBACKEN. Smedjebackens kommun har presenterat 2025 års budget där en satsning på vägunderhåll ingår. Därmed tredubblas nästintill budgeten för underhåll av vägar till sex miljoner. – Det är på tiden. Det är mycket hål i vägarna, konstaterar Kjell Dahl.
Budgeten för underhåll av gator och gång- och cykelvägar ligger vanligtvis mellan två och tre miljoner.
– 2024 drog vi ner på vägunderhåll för att kunna behålla personal inom äldreomsorg och skola. Nu kan vi prioritera det här igen, berättar kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning (S) och förklarar vad vägunderhåll omfattar:
– Underhåll innebär att man lägger ny asfalt eller gräver ur vägen för att bygga om själva vägkroppen med nytt grus.

AEB gör uppdrag åt PEAB som är Smedjebackens entreprenör. Mikael Backlund justerar så att Aspstigen är någorlunda jämn innan gatan ska asfalteras, vilket görs efter midsommar. Foto: Sara Flodin
Själva driften, som snöröjning och sandning, av vägarna har en annan budget.
– När vi bygger nya vägar är det en investering, det är inte en del i det här beslutet.

“För varje år som går får vi lite starkare ekonomi”, framhåller Fredrik Rönning och påtalar att det är en viktig grund för framtida satsningar. Foto: Sara Flodin
Medan Trafikverket ansvarar för de stora genomfartsvägarna sköter kommunen de flesta villagator. Kjell Dahl från Finnbo kör förbi ett stort hål i Bergslagsvägen som skär igenom ett av Smedjebackens villaområden. Han konstaterar att det är många dåliga vägar i trakten. Angående kommunens satsning säger han så här:
– Det är på tiden.

Kjell Dahl konstaterar att det finns många skador i Smedjebackens vägnät. Foto: Sara Flodin
Beslut om vilka vägar som kommunen ska satsa på tas, enligt Rönning, av kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
– Inventering brukar ske under hösten och sedan tas beslut i januari, februari.
Kommunen planerar även ökad budget till omsorg, skola och VBU med 30 miljoner.
– Fler och fler blir över 85 år och det blir ett ökat behov av både hemtjänst och särskilt boende.
En stor del av denna summa försvinner dock på grund av kostnadsökningar; ökade hyreskostnader, höjda löner och inflation, men Rönning uppskattar ändå att satsningen ger cirka tio miljoner extra. Förskola och skola kommer att prioriteras nästa år då lättnader av tidigare åtstramningar från i år kan göras. Trots att barnafödandet sjunker avser kommunen att stärka upp budgeten.
Kommunstyrelsens ordförande säger att alla nämnder ser ut att hålla sin budget 2024.
– Det är den absolut viktigaste grundförutsättningen för att kunna göra nya prioriteringar till nästa år, säger Rönning som inte vill börja ett nytt år från en minusposition.
Att Smedjebacken har en stark ekonomi i grunden och regionens tillväxt med, bland annat, Hitachi Energys expansion bidrar till att Rönning ser positivt på framtiden. Samtliga partier i kommunstyrelsen ställer sig bakom budgeten.
FAKTA Det här satsar kommunen på:
❚ Äldreomsorgen
❚ Ökad lärartäthet i skolan
❚ Sex miljoner till gatuunderhåll
❚ Bostadsanpassning
❚ Amortering av pensionsskuld
[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!