ANNONS

Lag är inte rätt

Graffitimajoriteten har lovat att lagstifta mot användandet av mobiltelefoner i skolan.

Den som bryter mot en lag har en påföljd att vänta. Det går kanske inte att sätta likhetstecken mellan lagbrott och brottsling, men nog känns det som om det finns ett släktskap mellan dessa ord.
Gillar inte tanken att tonåringar som fingrar på sina mobiler ska ses som sådana.
Känner ingen som helst ovilja mot regler med syfte att begränsa användandet av mobiltelefoner i skolan. För mig är det skolornas ansvar att lösa problemen – inte lagstiftarnas.

För mig känns det orättvist att sätta likhetstecken mellan överdrivet surfande och unga människor. Problemet kan spåras betydligt högre upp på åldersstegen.
Ägnade sex minuters surfande – motsvarande 22 arbetsdagar per år – åt att föra min teori i bevis. Sökprogrammet behövde bara några mikrosekunder på sig för att finna ett svåröverblickbart antal exempel.

Sex av tio svenska små och medelstora företag sätter ingen gräns för privat surfande. Fyra av tio har satt en gräns vid snusksidor. Allt enligt en undersökning som har presenterats i Computer Sweden.

Facebook

ANNONS

ANNONS