ANNONS

Tidvis var köerna till kyrkovalet långa.
Foto: Veronica Rigtorp

Kyrkovalet avslutat – här har ni resultatet

BORLÄNGE. Valet till Trossamfundet Svenska kyrkan genomfördes den 19 september och de preliminära resultat ses här nedan. Socialdemokraterna stora vinnare med egen majoritet om siffrorna stämmer. Då kommer Gustaf Norén som kandiderade att knipa en av platserna.

På valdagen stängde vallokalerna klockan 20.00. Samtidigt avslutades röstningen i alla de röstningslokaler som haft öppet under valdagen.
Direkt efter att vallokalerna stängts påbörjas arbetet med att räkna rösterna, den så kallade preliminära sammanräkningen. Detta går till på så sätt att man börjar med att räkna rösterna för kyrkomötet och därefter följer räkning av rösterna till stiftsfullmäktige respektive kyrkofullmäktige.
Antalet röster stäms av gentemot röstlängden. Därefter öppnas valkuverten och valsedlarna granskas för att sedan sorteras på respektive nomineringsgrupp. Efter sorteringen räknas hur många röster respektive nomineringsgrupp fått och resultatet rapporteras digitalt. Inga personröster räknas vid den preliminära sammanräkningen.

Den preliminära sammanräkningen som görs i vallokalerna är offentlig och ska genomföras utan avbrott till dess att alla röster räknats och resultatet rapporterats in.
Platserna, eller mandaten, i kyrkovalen fördelas proportionerligt mellan nomineringsgrupperna. Den grupp som får flest röster får också flest mandat. Mandaten fördelas genom en på förhand bestämd beräkningsmodell, den jämkade uddatalsmetoden. I kyrkovalet finns det, till skillnad från i allmänna val, inte någon procentspärr för att få ett mandat.
Efter valdagen skickas alla röster från kyrkovalen till respektive stiftsstyrelse som har ansvar för den så kallade slutliga sammanräkningen. Vid den slutliga sammanräkningen kontrolleras och räknas alla röster ytterligare en gång.
Även de förtidsröster som inte fanns i vallokalen på valnatten räknas vid detta tillfälle. Nu räknas även personröster.
Den slutliga sammanräkningen är precis som den preliminära sammanräkningen offentlig och respektive stiftsstyrelse anslår tid och plats för denna.

När den slutliga sammanräkningen är klar beror på hur många som deltar i årets kyrkoval och hur många som förtidsröstat.
Ett slutligt resultat i kyrkovalet uppskattas kunna publiceras månadsskiftet oktober/november.
Källa: Svenska kyrkans hemsida.

Facebook

ANNONS

ANNONS