Region Dalarna har skickat ut de första kallelserna till kvinnor i åldern 24 till 29 år.
Foto: Pressbild

Kvinnor i Dalarna kan vara med och utrota cancer

DALARNA. I dagarna skickar Region Dalarna ut de första kallelserna till gratis vaccination mot HPV till kvinnor i åldern 24 till 29 år. – Om fler kvinnor vaccinerar sig kan vi utrota HPV och livmoderhalscancer, säger Sara Hogmark, mödrahälsovårdsöverläkare, Region Dalarna, i ett pressmeddelande.

Just nu pågår en nationell vaccinationskampanj mot HPV bland yngre kvinnor. Erbjudandet gäller alla folkbokförda kvinnor i Dalarnas län födda 1994-1999 och skickas ut med ordinarie kallelse till cellprov, som sker vart tredje år. Den som berörs behöver alltså inte själv boka tid för att vaccinera sig.
– Erbjudandet gäller även dig som tidigare är vaccinerad mot HPV, då det nya vaccinet ger ett mer effektivt skydd än det vaccin som gavs före 2019, säger Sara Hogmark, i pressmeddelandet.

HPV, humant papillomvirus, är ett vanligt sexuellt överförbart virus som kan ge cellförändringar som, om obehandlade, kan leda till livmoderhalscancer.
I Sverige drabbas drygt 550 kvinnor av livmoderhalscancer per år, varav cirka 20 återfinns i Dalarna. Sedan 2012 har flickor i årskurs 5 erbjudits vaccin mot HPV i skolvaccinationsprogrammet och sedan 2020 ingår även pojkar.
– Det är glädjande att vi i Dalarna nu kan erbjuda kostnadsfri vaccination mot HPV till den här åldersgruppen, med målet att utrota livmoderhalscancer, säger Sofia Jarl (C), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, i pressmeddelandet.

De kvinnor som erbjuds vaccination mot HPV i samband med cellprovtagning kommer också att erbjudas att delta i en studie som drivs av Karolinska Universitetssjukhuset och de regionala cancercentra. Syftet är att undersöka om samtidig vaccination mot HPV och provtagning för HPV kan minska förekomsten av livmoderhalscancer i Sverige.

Facebook

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS