ANNONS

Inga-Lill Frank, som är chef för den sociala sektorn i Säter, vill se till att bygden får en egen kvinnojour.
Foto: Säters kommun

Kvinnojour i uppstart

SÄTER. Säter har varit utan kvinnojour, men nu kan en sådan snart vara igång. En lokal står och väntar på en nyutbildad grupp som snart är redo för att hjälpa den som behöver stöd.

– Att starta en förening ska inte kommunen göra. Det vi har gjort är att försöka underlätta för en förening, i det här fallet en kvinnojour, att starta i Säter, säger Inga-Lill Frank som är chef för sociala sektorn i Säter.
Eftersom det inte finns någon kvinnojour i Säter vände sig Inga-Lill till kvinnojouren i Hedemora för att höra med dem om de ville samarbeta.
Därefter har de träffats och startat upp ett samarbete under våren. Inga-Lill tycker att det behövs en kvinnojour även i Säter.
– När det gäller våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor finns det definitivt behov överallt i Sverige. Man blir ledsen när man inser vad som pågår.

I september ordnades ett informationsmöte där de sökte efter personer som ville vara med och starta upp en kvinnojour.
– Då sökte vi efter personer som ville vara stödkvinna i en kvinnojour och närmare 20 personer dök upp.
Nu har samma antal påbörjat en grundutbildning på kvinnojouren i Hedemora.
Inga-Lill har redan skrivit på ett hyreskontrakt till en lokal som står och väntar på att kvinnojouren ska flytta in.
– Det är mycket som redan finns på plats och när det finns en kvinnojour i Säter kan de ansöka om föreningsbidrag.
Kommunen har stöttat Hedemora kvinnojour för att de ska kunna hjälpa till vid uppstarten av Säters dito.
– Det här gör de ju helt ideellt.

Kommunen har jour-lägenheter där den kvinna, som behöver lämna sitt hem, kan få bo. Kvinno-jouren kommer inte ha något skyddat boende.
– Det krävs väldigt mycket av en aktör, med säkerhet på högsta nivå. Tyvärr är det vad som krävs, konstaterar Inga-Lill.
Om en kvinna har behov av skydd sker oftast det på annan ort. Inga-Lill tycker att det är en komplex fråga och att det är viktigt att lyfta frågan opinionsmässigt.
– Hur är det i skolan? Hur är pojkar mot flickor och flickor mot pojkar? Kan de säga nej? Många barn växer upp med våld i hemmet. Barnen behöver också stöd för att bearbeta detta, påtalar Inga-Lill.

Facebook

Populärt på webben

ANNONS