Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Jessica Marcus, hemtjänsten Horndal. Foto: Hanna Ekroos/Avesta kommun
Jessica Marcus, hemtjänsten Horndal.
Foto: Hanna Ekroos/Avesta kommun

Kvalitén på introduktionen kommer förbättras i höst

AVESTA. Omsorgen i Avesta kommun kommer under hösten att införa en ny introduktion för nyanställda. Introduktionen kommer vara delvis digital, vilket skapar möjligheter för personalen att gå tillbaka och repetera tills man är trygg i sin nya roll. – Syftet med översynen var att se över om vi kan förbättra introduktionen för vår omsorgspersonal, säger Gunilla Berglund, omsorgsstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Introduktionen kommer också individanpassas och baseras på medarbetarens individuella förutsättningar.
Under förra våren så fick omsorgsförvaltningen i uppdrag av politiken att skapa en ny introduktion för nyanställda som en del i att skapa en större trygghet vid introduktion av personal. Vilka förändringar som förvaltningen vill göra presenterades på omsorgsstyrelsens sammanträde den 18 juni år
– Syftet med översynen var att se över om vi kan förbättra introduktionen för vår omsorgspersonal. Med det vill vi säkra kvaliteten i våra verksamheter och erbjuda en ökad trygghet till våra medarbetare, säger Gunilla Berglund, omsorgsstyrelsens ordförande, i pressmeddelandet.

Nytt är att introduktionen kommer baseras på medarbetarens individuella förutsättningar. Den teoretiska delen i introduktionen är också digitaliserad, vilket ger större möjligheter att komplettera med bilder och video istället för enbart muntlig information.
– Genom att ha en digital utbildning som ser likadan ut för varje person, ger det bättre möjligheter att varva teori och praktik. Materialet kommer att finnas tillgängligt för våra medarbetare under hela deras anställning, och man kommer ha möjlighet att gå tillbaka och se det igen om man känner sig osäker”, säger Ann-Christine Magnusson, t.f. förvaltningschef för omsorgsförvaltningen i pressmeddelandet.

Omsorgsförvaltningen har även förtydligat ansvarsuppgifterna för olika typer av funktioner som är viktiga för att introduktionen ska bli tydligare.
– För att introduktionen ska bli säker och trygg behöver alla göra sitt. Genom den nya introduktionen kommer medarbetaren att få ännu mer kunskap och tydliga ramar för att kunna utföra ett bra arbete, säger Gunilla Berglund.

Den nya introduktionen kommer att prövas på några enheter under hösten. Målsättningen är att den ska användas inom hela omsorgsförvaltningen i framtiden. Även redan anställd personal på omsorgsförvaltningen kommer kunna ta del av introduktionsmaterialet för att få kännedom om hur en introduktion går till.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!