ANNONS

“Under januari kommer vi också att ringa till samtliga kunder för att vidare förklara läget och hur man går tillväga om man vill fortsätta sitt avtal med oss”, förtydligar HomeMaids regionchef Susanne Moffat angående att företagets och kommunens samarbetsavtal upphör från och med den 1 april.
Foto: Dreamstime

Kundtrygghet i fokus när städavtal sägs upp

FALUN. Nya val väntar vissa med hemstädning. HomeMaid avslutar från och med den 1 april sitt avtal med kommunen.

– Det handlar om att vi måste fokusera på vår kärnverksamhet, men samtliga berörda kunder kommer att kunna känna sig trygga med vad som gäller, klargör regionchefen vid HomeMaid, Susanne Moffat.

“Vi är väldigt måna om att sköta det här på bästa sätt, ingen ska behöva oroa sig eller fundera över vad som gäller framöver”, understryker HomeMaids regionchef Susanne Moffat. Foto Pressbild

HomeMaid var tidiga in på hemstädsmarknaden, och kommer också fortsättningsvis att erbjuda privatpersoner dessa tjänster. Dock avslutar man från och med den 1 april samarbetsavtalet med Falu kommun, en åtgärd som emellertid är helt befriad från dramatik. Det handlar om att göra val kopplade till kapacitet och logistik.
– Ja, vi måste så att säga göra ett val huruvida vi ska lägga våra ägg i 37 korgar eller tre, åskådliggör regionchefen Susanne Moffat beslutet.
Hon utvecklar:
– Det föreligger inget bråk eller liknande. Vi har fått prioritera för att inte behöva tacka nej till vår “ryggrad” tillika kärnverksamhet.
Susanne upplyser vidare att cirka 160 hushåll via det aktuella avtalet nyttjar HomeMaids hemstädningstjänster.
Kunderna i fråga beskrivs ha erhållit information om läget. Och en uppföljning är schemalagd.
– Under januari kommer vi också att ringa till samtliga för att vidare förklara läget och hur man går tillväga om man vill fortsätta sitt avtal med oss, förtydligar Susanne.
Och betonar:
– Vi är väldigt måna om att sköta det här på bästa sätt, ingen ska behöva oroa sig eller fundera över vad som gäller framöver. Och tills vidare kan man självklart också ställa frågor till vår städpersonal och få information från dem.

“Generellt kan sägas att ingen som via kommunen fått städning levererad av HomeMaid kommer att påverkas ekonomiskt i negativ mening”, framhåller Jonas Hampus, sektionschef för Falu kommuns omvårdnadsförvaltning. Foto Sonny Jonasson

Jonas Hampus, sektionschef för Falu kommuns omvårdnadsförvaltning, berättar att kommunen sedan tidigare har flertalet andra leverantörer upphandlade, enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.
– Det handlar delvis om hemstädning, men ofta även personer som har behov av flera tjänster, som exempelvis hemtjänst, och därför kombinerar dessa.
Kunderna ombeds göra ett nytt leverantörsval till och med den 1 april 2020.
– Det kan vara klokt att som kund göra klart med ny leverantör så fort som möjligt, men processen ska inte behöva ta mer än cirka två veckor, vilket innebär att man i praktiken har till en bit in i mars på sig, berättar Jonas.
Och inflikar:
– Vad man betalar för dessa tjänster styrs av kommunens biståndsbeslut och vilken inkomst man har.
– De som tjänar väldigt lite betalar därför i stort sett ingenting för exempelvis hemstädning. Generellt kan sägas att ingen som via kommunen fått städning levererad av HomeMaid kommer att påverkas ekonomiskt i negativ mening. Och man kan självklart också välja att teckna ett privat städavtal med HomeMaid och nyttja rutavdraget.
Då många av kunderna i fråga är pensionärer nämner Jonas Hampus också den seniormässa på Kulturhuset tio14 han i skrivande stund bevistar i form av arrangör.
– Trygghetsfrågor, ekonomi och mycket annat står på agendan.
– Det är full fart hela dagen, vi har drygt 200 75-åringar på plats, avrundar en glad sektionschef.

Publicerad i Annonabladet Dalarna, Falun v 49

Facebook

ANNONS

ANNONS