Kraftledningen och dess stolpar genom Lergärdet och Forssa ser ut att bli kvar.
Foto: Karin Diffner

Kraftledningen blir kvar

BORLÄNGE. Det blir ingen nedgrävning av kraftledningen genom Forssa. 20 miljoner är för dyrt för skattebetalarna, menar majoriteten av politikerna, för en åtgärd som borde vara energibolagets ansvar.

Kraftledningen som nu varit uppe för diskussion i kommunfullmäktige går från Mårdgatan fram till älven. För några år sedan grävdes en ledning ner, men den andra – en reservledning – är kvar, liksom även stolparna.
2019 lämnade Moderaterna in en motion om att kraftledningen genom Forssa skulle grävas ner och stolparna tas bort. Motionären Peter Henriksson kallade kraftledningen “en styggelse” och tyckte att den förstör ett populärt bostadsområde.
“En enkel åtgärd för att öka trevnaden i Forssa och de andra bostadsområdena är att ta bort den förfulande ledningen”, skrev han.
När motionen behandlades i fullmäktige var det ingen som försvarade kraftledningen i sig. Men däremot ansåg de flesta att det är för dyrt att ta bort den.
– Det är inte rimligt att vi ska använda Borlängebornas surt förvärvade skattekronor till att gräva ner den när det borde vara Ellevios ansvar, menade Jan Bohman (S).
När energibolaget ansökte om förlängt tillstånd för reservledningen uppmanade kommunen företaget att gräva ner även den, enligt Bohman, men så skedde inte.
Att tro att en nergrävd ledning skulle frigöra mer mark till villatomter är också fel, menade han, eftersom man inte får bygga ovanpå.
Den politiska vilden Bo Bjurman hävdade å sin sida att det visst skulle kunna frigöra mark:
– Reservledningen skulle också kunna grävas ner efter Gammelgårdsvägen där den andra ligger, framhöll han.
Men en majoritet av politikerna i fullmäktige sa nej till förslaget.
Kraftledningens tillstånd gäller tills vidare men bara som reservledning. Villkoren kan omprövas 2043.

Facebook

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS