Ett av konstverken som ingår i utställningen “Woman Life Freedom” som nu visas hos Galleri Ljusgården och Folkteatern i Dalarna.
Foto: Privat

Konstverk tematiserar demonstrationer i Iran

FALUN. Nu pågår en konstutställning med titeln ”Woman Life Freedom”. Konstverken är skapade av en svensk-iransk konstnär, som enligt information från arrangörerna väljer att vara anonym på grund av risker för repressalier från den iranska regimen. Utställningen anordnas av Galleri Svarta Gran i samarbete med Folkteatern i Dalarna och Kulturhuset tio14.
Kreativ bas för utställningen i fråga är citat från demonstranter i Iran, meddelar Svarta Gran i sin kommuniké för arrangemanget.
Konstnären har tolkat och bildsatt ett antal av dessa citat med hjälp av artificiell intelligens.
Konstverken är fördelade på två fysiska platser i Falun – hälften i Galleri Ljusgården (Kulturhuset tio14) och den andra hälften hos Folkteatern i Dalarna (Lokstallarna).
Kreationerna tematiserar demonstrationerna i Iran, och Svarta Gran framhåller sitt syfte med utställningen som en vilja att belysa mänskliga rättigheter.
I ett pressmeddelande formulerar man denna ambition i bland annat följande termer:
”Enligt Irans lagar är kvinnors rättigheter kraftigt begränsade. I över 100 dagar har nu iranska kvinnor och flickor protesterat mot den iranska regimen sedan 22-åriga Mahsa Jîna Amini dödats för att hon inte bar sin slöja på ett specifikt vis.”

Omid Massali och Petra Wåhlin Massali, Galleri Svarta Gran. Foto: Pontus Wåhlin
Fortsättningsvis:
”Att belysa mänskliga rättigheter är en viktig del av Galleri Svarta Grans fundament. Därför stödjer vi det iranska folkets pågående kamp”, lyder ett kortare utdrag ur galleriets kungörelse kring utställningen.
”Woman Life Freedom” visas på nämnda platser i Falun till och med den 25 januari.
Facebook

Populärt på webben