ANNONS

”Jag tror överhuvudtaget att vi måste prata mycket om känslor med de här ungdomarna”, säger Claes Mankler, tidigare polis som jobbat upplysande och stöttande mot ungdomar och skola.
Foto: Sonny Jonasson

Kommunpolitiker och tidigare polis om ungdomskriminalitet

FALUN/BJURSÅS. En lång karriär som polis med fokus på unga och kriminalitet. Framför allt förebyggande arbete. Claes Mankler har skrivit bok i ämnet. Och kan tänka sig framtida insatser nära ungdomar och skola. – Det handlar om att bygga tillit och förtroende i stället för att skapa rädsla, framhåller han.
Mankler är Bjursås tillgiven sedan över 40 år tillbaka.
Yrkesgärningen som polis inleder han 1972 i hemstaden Stockholm.
Men Dalarna lockar och under 70-talets senare hälft fortsätter han sitt uniformerade gebit i Borlänge.
– Ville dock helst jobba i Falun, och efter fyra år i Borlänge blev min önskan verklighet, berättar Claes.
1982 påbörjar alltså Claes Mankler ett förvärv i Falun som ska bli både långvarigt och betydelsefullt.
– Jag såg behovet att vi behöver jobba med barn och unga. Jag åkte ut i uniform och mötte dem i skolmiljön.
– Och precis som då är jag än i dag övertygad om skolans oerhört viktiga roll under uppväxten, den är värd att investera i. Besparingar på skolan leder till lidande och större kostnader längre fram, betonar han.
Via sitt arbete möter han många ungdomar som begår brott i dåtidens Falun, och han upplever att relationen till dem blir konstruktiv tack vare ett personligt tilltal.
– Det handlar om att bygga tillit och förtroende i stället för att skapa rädsla, understryker Claes
Den i dag pensionerade polisen har också politiska uppdrag på sitt CV – tidigare (S) och numera (MP).
Som inspiration till sin ungdomsriktade polisiära insats återfinns bland annat tankegrund signerad meriterade läraren och föreläsaren Ulf Nilsson från Malmberget.
– Han formulerar en väldigt tänkvärd start på dagen, där man helt sonika ser sig själv i spegeln och ställer frågan ”Har du någon idé om vad du ska göra i dag, har du något bra att erbjuda?”
Ett individuellt avstamp som kan syfta till att etablera bra kontakt till jaget, att rota sig själv inför dagens äventyr.
Etta, nolla, jord, för att klä ett stärkande tänk i eltermer.
Efter många år i den polisiära rollen flyttades uppdraget dock till företagsamhet i egen regi.
– Det hände något i organisationen som innebar att jag inte längre fick hålla på med den här yrkesriktningen. ”Det där är inte polisens sak”, verkade vara inställningen.
– Så jag startade eget och fortsatte göra min grej i mer än 15 år till. Det var en både rolig och mycket givande tid.
Tidsaspekten gjorde även anspråk på många mil i bil.
Claes är inte produkt av den scen som nöjer sig med temporära gästspel.
– Mycket resande i länet blev det. Är troligtvis en av få som faktiskt varit i precis alla av Dalarnas skolor, skrattar han hjärtligt.
Varpå tonen blir aningen allvarligare på tal om ungdomsbrottslighet och samtida situation i sammanhanget.
– Jag var med om mycket under mina många år som verksam.
– Folk som begår självmord, fastnar i kriminalitet och andra tråkigheter.
Författaren, kommunpolitikern och tidigare polisen Claes Mankler. Foto: Sonny Jonasson
Han belyser dock den beskare delen av brygdens helhet med desto mer hoppfulla förtecken.
– Har på nära håll även fått se unga killar med problematik utvecklas till vuxna män med bra liv, understryker Claes.
Och tar ett bredare grepp om dagsläget i sammanhanget, och ger sin syn på hela flödets negativa kontra positiva faktorer.
– Det handlar om barn, unga, brott, vuxnas ansvar och så mycket annat. Det är stora och komplexa frågor. Viktiga ämnen både då och inte minst nu.
– Diskussionen om fängelsestraff och längden på dessa är ju ständigt aktuell, redogör han.
Och kopplar ämnet till sina personliga insikter på området.
– Inser givetvis att man måste ha fängelsestraff. Och det är klart att den som hamnar där inte kan begå brott på samma sätt som i frihet.
– Men vi måste göra mer i första ledet av förloppet, och helst redan i förskoleålder.
Mankler resonerar kring resurser för kommuner, dialog med föräldrar och skolans återkommande tunga position i unga individers utveckling.
Han efterfrågar engagemang och verktyg för att nå reell förändring.
– Vi kan inte rädda alla samtidigt, men kan vi göra något för en person i taget så är det positivt. Det är en inställning jag har med mig.
– Jag tror överhuvudtaget att vi måste prata mycket om känslor med de här ungdomarna. Mår vi bra, gör vi bra. Som människa måste man få lyckas och på så vis bygga självförtroende.
Han vidareutvecklar visionen genom att ställa begrepp som kärlek och rädsla mot varandra.
Där förstnämnda skänker plus och det andra bygger minus.
Summa summarum således:
– Ja, när man bara matas med minus blir ju dessa ungdomar så att säga bäst på att vara sämst, men hjältar i sin lilla värld, menar Claes Mankler.
Mönster Mankler önskar samhället ska kunna bryta via tidiga insatser, skolfokus och tyngdpunkt på dialog, mod och vilja att visa och prata känslor.
Han illustrerar delar av själva medvetandegörandet via ett citat.
– Någon klok människa har satt ord på känslan, att man önskar ”slå in en kil i människors likgiltighet”, framhåller han.
Foto: Sonny Jonasson
Och landar till följd av nästan allt ovanstående i det faktum att han också begått bok i sammanhanget.
– Den heter ”Polisen och barnet”, och innehåller tankar från min polistid i Stockholm, Borlänge och här i Falun. Direkta skildringar och erfarenheter likväl som mer poetiska betraktelser, förklarar han.
Och inflikar:
– Känner faktiskt att jag har mer att ge i arbetet att stötta unga i de här frågorna, jag kan absolut se en fortsättning framöver.
Att det blev bok av Manklers mastiga material är emellertid en förtjänst med uppsåt av hans och hustrun Lisbeths barnaskara.
– De behärskar alla nödvändiga kunskaper och hade ombesörjt att boken blivit tryckt.
– Vi reste utomlands med familjen över jul. Fyller år på julafton och fick den då som gåva. En mycket rörande överraskning, säger Claes Mankler.
Foto: Sonny Jonasson
Facebook

ANNONS

ANNONS