Falu kommun förmedlar att man yrkar bifall till ett förslag vars innebörd är att i nuläget inte kräva covidvaccination för kommunpersonal.
Foto: Sonny Jonasson

Kommunförslag – inget vaccinkrav i nuläget

FALUN. Kommunstyrelsen i Falun yrkar bifall till tjänstemannaförslaget att inte införa krav på vaccination mot covid-19 för personal. I stället önskar man se långsiktigt och i större perspektiv gällande att förhindra spridning av sjukdomar i samtliga verksamheter. Exempelvis via utökad hygienutbildning för personal.

I ett pressmeddelande klargör kommunen att bedömningen i förslaget baseras på nu rådande, sammantagen situation.
I händelse av scenförändring upplyser man att inställningen till vaccinkrav kan komma att skifta.

Man redogör vidare att samtliga partier, förutom moderaterna, är eniga i frågan.
– Vi är inne i en fas i pandemin nu där få blir svårt sjuka, samtidigt är många frånvarande och vi har stor personalbrist i våra verksamheter, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).
– Vi måste använda våra resurser på mest genomtänkta sätt. De negativa effekterna av att införa ett vaccinationskrav just nu är större.

Socialdemokraterna önskar utöka arbetet med att få personal att vaccinera sig.
– Vi tror att morötter är mer verkningsföra än att införa ett krav, men det är viktigt att vaccinera sig. Även om pandemin framöver inte klassas som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom så är det fortfarande en allvarlig sjukdom. I synnerhet för våra äldre, anför oppositionsrådet Jonas Lennerthson (S).
Och fortsätter:
– Vi vill fortsätta få personalen att vilja vaccinera sig. Därför lade vi förslag på åtgärder som underlättar det. Kommunstyrelsen valde att avslå de förslagen.

Moderaterna röstade emot förslaget och vill i stället se ett vaccinationskrav träda i kraft nu.
– Vi tycker att man i nuläget bör ha ett vaccinationskrav som vi sedan kan utvärdera om det ska vara kvar. För oss är det mycket viktigt att både boende och vår personal i våra verksamheter kan skyddas på så bra sätt som möjligt, säger kommunalrådet Anders Lindh (M).
– Det är också viktigt att klargöra att eftersom vi rekryterar samma personal som både Region Dalarna och Borlänge kommun ökar sannolikheten att fler ovaccinerade söker sig till Falu kommun.

Facebook

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS