ANNONS

De som har möjlighet uppmuntras nu av kommunen att välja gång eller cykling som färdsätt till skolan.
Foto: Dreamstime

Kommunen vill undvika bilträngsel vid skolorna: “Kan bli mer nu i höst”

FALUN Falu kommun uppmuntrar nu dem som har möjlighet att välja cykel eller promenad till skolan. Detta i syfte att undvika stora trafikflöden utanför skolorna och motverka coronaspridning.

– På grund av coronaviruset behöver vi hjälpas åt att minska trängseln på bussarna. Samtidigt vill vi inte ha mer biltrafik utanför skolorna, säger skolchefen Johan Svedmark.

Kommunen lyfter nu en fråga med avstamp i såväl trängsel och trafiksäkerhet som hälsa och miljö. Målgruppen för spörsmålet är inte de som är beroende av att åka kollektivt eller med bil, utan de som har promenad eller järnhäst som rimligt alternativ.
Därav skolchefen Johan Sved­marks ovan nämnda uppmaning.

Tidigare statistik från kommunen, som även omnämnts i Annonsbladet, påvisar att många resor inom kommunen är kortare än fem kilometer.
Däribland handlar en betydande andel av dessa resor om föräldrar som skjutsar barn till skolan.
– Det är redan mycket biltrafik på morgnarna utanför våra skolor och vi är rädda för att det kan bli mer nu i höst i och med pandemin, säger trafikingenjören Maria Pettersson till kommunens hemsida.

Hon menar vidare att föräldrar ofta skjutsar sina barn och ungdomar för att det ska kännas tryggt, men att föräldrarna då bidrar till en trafiksituation som är farlig för andra barn.
Kollegan Mathias Westin är trafikplanerare på kommunen, och hans förhoppningar liknar Svedmarks och Petterssons poänger i sammanhanget.
Han ser gärna att föräldrar och äldre elever reflekterar över sina resor till och från skolan.
– Vi önskar att fler skulle gå och cykla. Många föräldrar tror att det går snabbare att skjutsa än vad det faktiskt gör, samtidigt som de underskattar värdet av att barn och unga får röra på sig.
– Dessutom är det självklart positivt ur miljö- och klimat­synpunkt om fler går och cyklar, utvecklar han.

Tipset till föräldrar som är oroliga för sina barns säkerhet är att gå eller cykla tillsammans med barnen och att samarbeta med andra föräldrar.
– Man kan till exempel starta ett gåtåg eller cykeltåg i ett bostads­område och turas om att följa ett helt gäng barn till skolan, säger Mathias Westin.

Facebook

ANNONS

ANNONS