ANNONS

Fredrik Rönning berättar om turerna kring möjligheten till köp av Allegården.
Foto: Veronica Rigtorp

Kommunen vill köpa Allégården

SMEDJEBACKEN. Kommunstyrelsen accepterar förlikningsförslaget gällande Allégården. – Det är tekniskt ett invecklat köp av Allégården med vårdcentralen. I dagsläget leasar vi byggnaden, inleder Fredrik Rönning turerna kring köpet.

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med nuvarande fastighetsägare ta fram ett avtalsförslag utifrån överenskommen förlikning samt att återkomma med avtalsförslaget på kommande kommunstyrelse i juni.
– Vi har åberopat option för köp av Allégården, berättar Fredrik Rönning (S), kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Smedjebackens kommun.
Enligt optionen skulle Allégården överlåtas den 31 mars 2021 till kommunen för 45 miljoner kronor. Fastighetsägaren återkom då med att det inte fanns ett undertecknat optionsavtal.
– De tyckte inte optionen gällde och de värderade fastigheten till 94 miljoner kronor, fortsätter Rönning.

På uppdrag av kommunstyrelsen har förvaltningen fortsatt processen att nyttja optionen och arbetet med ett eventuellt skiljeförfarande då kommunen anser att det finns ett politiskt beslut om optionsavtal men att en administrativ miss gjort att avtalet inte undertecknades. Förvaltningen har anlitat en advokatbyrå som varit behjälplig i processen. Innan ärendet nått domstol har Nordisk Renting presenterat ett förlikningsförslag, står att läsa i kommunens förslag till beslut.

Förslaget innebär att:
Kommunen får köpa Allégården för det pris som skulle ha gällt om optionen hade ingåtts, det vill säga för 45 miljoner kronor.
Tillträde till aktierna och fastigheten sker 31 december 2023.
Hyresavtalet fortsätter gälla under tiden.

Även om detta innebär att kommunen kommer att hyra längre och få senare tillträde, så ser Rönning det ändå som en ekonomisk fördel både på kort och lång sikt. Kommunen köper ett bolag som äger fastigheten, så det blir ingen större skillnad med de nya ägarförhållandena.
– Men det ger oss större rådighet och att äga våra lokaler är bättre ekonomiskt, säger Fredrik Rönning.

En ytterligare aspekt för ägande av fastigheten är införandet av en familjecentral i lokalerna i samarbete med Region Dalarna.
Allégården är en stor fastighet som inrymmer bland annat vårdcentral, serviceboende, dagverksamhet, korttidsboende, hemsjukvården, produktionskök och hemtjänst.
– Vi var eniga i beslutet i kommunstyrelsen och kommer att bli hyresgäster ett tag till, avslutar Rönning.

Facebook

ANNONS

ANNONS