Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
En cykelväg som Filip tycker är bristfällig är den längs Fredsgatan. “Framför allt korsningspunkterna. Vi har inte detaljstuderat hur vi vill förbättra den, mest bara att det finns ett behov av förbättring”.
Foto: Sara Flodin

Kommunen vill förbättra cykelvägar

LUDVIKA. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden i Ludvika kommun uppmanar befolkningen att hjälpa dem förbättra gång- och cykelnätet. Genom en nyligen lanserad interaktiv digital karta kan Ludvikabor ge sina förslag. Samhällsplanerare Filip Olsson jobbar med att ta fram ett åtgärdsprogram för kommunens gång- och cykelvägar och önskar få in åsikter gällande dessa från allmänheten. – Det är ett sätt för oss att samla in ett så stort underlag som vi kan för att göra en prioritering för en ny strategi för gång- och cykelvägnätet, förklarar Filip.

Filip Olsson råder Ludvikabor att studera kartan i lugn och ro.
– Kolla de vägar du brukar ta i närområdet och dit du vill kunna ta dig med cykel.
De åtgärder som presenteras på kartan är endast förslag efter förvaltningens egen inventering.
– Det är beroende av budget. Vi kommer inte kunna genomföra alla förslag för det kommer vara jättestora summor som vi inte har i en överskådlig framtid, utan det här kommer vara en plan för de femton kommande åren där vi kan lyfta fram ett tiotal sträckor som är mest angelägna att fixa. Alla kommer inte vara realistiska att genomföra, men det är ett sätt för oss att ta se vilka sträckor som prioriteras av invånarna.

I Ludvikas trafikstrategi konstateras att bilen är det dominerande färdmedlet i kommunen, men genom strategin önskar kommunen en ökad mängd cyklister. Foto: Sara Flodin

I Ludvikas trafikstrategi konstateras att bilen är det dominerande färdmedlet i kommunen, men genom strategin önskar kommunen en ökad mängd cyklister.
– Det har att göra med både den svenska och EU:s målsättning med en mer hållbar värld. Framför allt kortare resor är något vi vill uppmuntra till cykel i stället för bilen. Om vi blir några tusen fler i kommunen kommer allt bli ansträngt, från skola till bilvägar och parkeringar, har Filip insett.

Samhällsplanerare Filip Olsson jobbar på kultur- och samhällsutvecklingsnämnden i Ludvika kommun. Foto: Sara Flodin

Inköpsstopp och besparingar drabbar även kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.
– Ja, vi har inte cykelinfrastrukturinvesteringar inlagda just nu i planeringen, måste jag säga. Så det kommer inte bli något stort bygge nästa år.
När den första åtgärden skulle kunna genomföras kan inte Filip svara på i dagsläget.
– Det är en fråga som jag vill rikta mot politiken och när de tycker det är lämpligt att utveckla gång- och cykelvägar.
Förslagens resa har också en tidsperiod innan de kan förverkligas:
– Vi kommer behöva gå igenom alla synpunkter och göra en rangordning som har en resa innan det blir ett färdigt dokument för hur vi ska bygga. Desto mer inlägg jag kan få, desto lättare får jag att göra prioriteringar och förslag till politiken, konstaterar Filip.

Klicka HÄR för att komma till kartan på Ludvika kommuns hemsida!

I kartfunktionen, som finns på kommunens hemsida, syns förslag på var kommunen vill förbättra belysningen och bygga nya vägar. Befolkningen har även möjlighet att sätta en tumme upp eller ner på kommunens förslag.

Det går även att lämna förslag på Ludvika kommuns hemsida, klicka HÄR för att komma till formuläret!

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!