ANNONS

Kommunen tappar i skolranking

AVESTA. Avesta kommun tappar åtta placeringar i SKL:s öppna jämförelser för grundskolan och landar på plats 277 av landets 290 kommuner.

Detta trots att meritvärdet och andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen ökat sedan 2017.

– Trots att vi tappar i ranking visar våra förbättrade resultat att de långsiktiga satsningar som vi gör på undervisningen börjar ge effekt, säger Avesta kommuns grundskolechef Bengt Albertsson på kommunens hemsida.

Avesta kommun vill såklart öka kunskapsutvecklingen och ute på skolorna pågår flera satsningar för att öka elevernas kunskapsutveckling, bland annat en matematiksatsning och det specialpedagogiska lyftet, samt projektet Riktade insatser för nyanländas lärare som startade nu i höstas. Av de elever som gick ut årskurs 9 år 2018 var 19 procent nyanlända.

– Vi ser stora skillnader i de nyanländas skolresultat jämfört med de elever som har gått alla skolår i våra skolor, berättar Mikael Westberg (S), bildningsstyrelsens ordförande på kommunens hemsida.

Han tillägger att de naturligtvis inte är nöjda med skolresultaten och att ett område som de kommer lägga särskilt fokus på framöver är att få upp behörigheten till gymnasiet.

– Satsningarna på grundskolan fortsätter, fastslår Mikael Westberg.
Det är sista gången Sveriges kommuner rankas i ett sammanvägt resultat. Fortsättningsvis ska SKL istället fokusera på lokal skolutveckling.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 51 2018.

Facebook

ANNONS

ANNONS