ANNONS

Svensk Kollektivtrafik är missnöjd med den ekonomiska kompensation som ska ersätta förluster orsakade av pandemin. “Pengarna täcker inte ens hälften av årets förluster”, säger branschorganisationens ordförande Kristoffer Tamsons.
Foto: Sonny Jonasson

Kollektivtrafiken: “Kompensationen helt otillräcklig”

DALARNA Branschorganisation Svensk Kollektivtrafik höjer nu rösten i ekonomiskt sammanhang. Trafikverkets kompensation för uteblivna intäkter på grund av pandemin anses otillräcklig.

– Det är som att betala för snabbnudlar, men ställa krav på oxfilé, menar Svensk Kollektivtrafiks ordförande Kristoffer Tamsons.
För Dalatrafiks del beräknas ett biljettintäktstapp om nästan 44 miljoner kronor.

Trafikverket har nu fördelat utlovad kompensation för kollektivtrafikens biljettintäktsförluster som följd av pandemin.
Kompensationen bedöms av kollektivtrafikens branschorganisationen som helt otillräcklig.
I en kungörelse i skarpa ordalag framhåller man att regeringen måste kompensera kollektivtrafiken fullt ut för intäktsförluster, i år och kommande år.
Bakgrunden till det hela är vårens beslut från regeringen om en tillfällig riktad kompensation om tre miljarder kronor till regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Prognoser från Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sägs emellertid visa att coronapandemin vid årsskiftet medfört biljettintäktsförluster om nästan 7,5 miljarder kronor för kollektivtrafiken.
Kristoffer Tamsons är ordförande i Svensk Kollektivtrafik.
– Det är som att betala för snabbnudlar, men ställa krav på oxfilé. Pengarna täcker inte ens hälften av årets förluster. Värre är att nästa års kompensation är ännu mindre, trots att de ekonomiska utmaningarna i kollektivtrafiken blir allt större.
– Regering och riksdag måste inse att utan full kompensation hotar nedskärningar i trafiken och uppsägningar av de hjältar som upprätthållit trafiken i krisen. Det vill vi till varje pris undvika, säger han.

Man beskriver vidare att ersättningen som nu fördelas baseras på minskningen av biljettintäkterna i respektive region från mars fram till midsommar 2020 jämfört med 2019.
Här betonas också att trots att pandemin och statliga restriktioner haft effekter på kollektivtrafikens intäkter även efter midsommar, så har ingen ny kompensation tillkommit enligt verksamheternas prognoser för helåret 2020.

Svensk Kollektivtrafik omnämner att regeringen aviserat ytterligare en kompensation som ska tillkomma nästa år. Detta i form av 2 miljarder kronor och till en samlad kollektivtrafik som prognosticeras förlora lika mycket nästa år som man gjort i år om pandemin fortsätter, motsvarande 7,5 miljarder kronor.
– Vi gör vårt yttersta för att förhindra trängsel och minska smittspridningen. Det innebär att vi kör för fullt för att Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska kunna följas, säger Ulrika Frick (MP), organisationens första vice ordförande.
– Detta trots ett stort minskat resande och därtill minskade biljettintäkter. Kollektivtrafiken måste få sin fulla ersättning om vi ska ha en fullgod trafik när restriktionerna hävs,

Andre vice ordföranden, Tommy Levinsson (S), uttalar sig också i frågan.
– Våra medlemmar och personalen inom kollektivtrafiken har gjort en storartad insats med att upprätthålla vår viktiga samhällsfunktion under den här svåra perioden. Nu gäller det att vi har resurserna att fortsätta hålla i och hålla ut tills resenärerna kan återgå till kollektivtrafiken som vanligt igen.

Regional kollektivtrafikmyndighets helårsprognos, jämfört med budget, beräknar för exempelvis Dalatrafiks del ett biljettintäktstapp om cirka 43,9 miljoner kronor.

Facebook

ANNONS

ANNONS