Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Nu hovrar ljusgardinerna över delar av centrala Falun. Detta ges tummen upp av Lasse Westin vid Centrala Stadsrum. Han fastslår just ljuskällor som återkommande inslag i fokus vid trygghetsvandringarna i staden. “Varje vinter lyfts problematiken med att det är för mörkt i stan”, betonar han.
Foto: Sonny Jonasson

Kastar ljus över viktiga trygghetsfrågor i centrum

FALUN. Trygghetsvandringarna ger gott om insikter i Faluns centrumklimat. Farozoner och stökiga områden skådas då närmare av lokala resurser som jobbar nära frågor om säkerhet och stadsmiljö. Att gågatornas ljusgardiner nu är tända ses av centrumutvecklaren Lasse Westin som mycket positivt. – Det är en viktig faktor för trygghetsfrågan i Falu centrum, understryker han.

Trygghetsvandringarna i Falun genomförs i regel två gånger per år och baseras på ett samarbete mellan BRÅ och Centrala Stadsrum.
En sker i anslutning till ljusare årstider och en när mörkrets närvaro är i högre grad påtaglig under dygnets timmar.
I år har emellertid bara en vandring kunnat realiseras, och detta i den dunkla skarven mellan höst och vinter.

Deltagare är i ordinarie uppställning en engagerad sammansättning av representanter från räddningstjänst, polis, kommun, fastighetsägare, Centrala stadsrum, krögare och privatpersoner samt fler aktörer med intresse för ämnet.
Lasse Westin meddelar stor uppslutning och stora mängder stoff att arbeta vidare med baserat på nyligen avlöpta vandring i centrum.
– Vi var över 40 personer denna gång, och det är nog nytt rekord. Detta är givetvis superbra då det här är ett väldigt viktigt inslag för Falun.

Han upplyser att några av deltagarna dessutom själva bär autentiska erfarenheter av olustig natur kring dessa frågor.
– Ja, i sällskapet fanns bland annat några kvinnor som delat en otäck upplevelse där de kände sig förföljda. Genom att delta i trygghetsvandringen bistår de med erfarenhet och kunskap i vad som kan förbättras, och jag hoppas att de själva fick med sig något givande från vandringen.
– Framför allt hoppas jag att deras synpunkter leder till åtgärder.

Metoden för trygghetsvandringarna innebär bland annat att man delar upp sig i flertalet grupper.
Med gemensamt vakna sinnen skannar dessa sedan av mängder av områden och stråk i Falu centrum. Knutpunkten, Resecentrum, Magasinet och i sträckning mot lokstallarna. Medborgarplatsen, Holmtorget och många andra gränder och kvarter i Faluns innerstad.
– Allt som bedöms kunna innebära faror, hotfulla miljöer eller andra risker rapporteras därefter in via kommunens app för detta ändamål.
– Det handlar även om att få en bild av skadegörelse, mörka platser, klotter och huruvida det upplevs rent och snyggt i staden, utvecklar Lasse Westin.

Lasse Westin, centrumutvecklare vid Centrala Stadsrum i Falun. Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Han konstaterar upplägget som smidigt och hyser även en förhoppning att nästa led i processen tilldelas bra tempo.
Den stora mängd synpunkter och förslag på åtgärder som trygghetsvandringarna resulterar i landar hos kommunen för vidare uppföljning av ansvarig och åtgärdsprioritet.
Lasse ger fler konkreta exempel på negativt präglade aspekter man önskar begränsa och förebygga via dessa vandringar.
– Det kan exempelvis handla om högar med sten, lastpallar eller andra föremål som kan användas som eventuella tillhyggen. Föremål som så att säga egentligen inte ska vara där.
– Därtill tittar vi en hel del på belysningsfrågor. Om det på vissa platser finns trasiga lampor som behöver bytas, och så vidare.

Här landar Lasse Westin också i ett påfallande centralt ämne kring såväl trygghetsvandringarna som Faluns nuvarande stadskärneklimat.
I veckan har Falu kommun tänt julbelysningen i centrum, vilket tidigare bitvis framstått som osäkert om det skulle bli av i år.
Denna säsong sker det dock en vecka senare än brukligt, och kommunen upplyser att belysningen släcks i början av februari, vilket är ett par veckor tidigare än i vanliga fall.
Anledningen klargörs via kommunens webb vara för att bidra till att spara in på el- och energiförbrukning. Man har nu även installerat LED-lampor i julbelysningen för att ytterligare främja detta syfte.

Majoriteten av julbelysningen uppges kopplad till gatubelysningens tider och är således riktad mot dygnets mörka timmar.
Julgranen på Stora torget styrs med egen timer.
I en kort kostnadsöverblick meddelar kommunen att säsongsbelysningen i samband med jul kostar cirka 5 000 kronor för hela perioden den är aktiv.
Vidare betonar man också belysningens framträdande funktion som trygghetsfaktor.

“Det är viktigt att vi har bland annat julbelysning och andra större inslag av ljus i stadskärnan”, säger Lasse Westin. Foto: Sonny Jonasson

Westin instämmer med bestämdhet i sistnämnda och gläds åt att större ljuskäglor nu dansar över gator och torg.
Han fortsätter i frågan:
– Jag har hela tiden trott att julbelysningen skulle tändas även i år. Och utan att förringa det viktiga i att spara el och energi så finns många andra rimliga och bra forum för detta. Just i det här avseendet väger tryggheten tungt.
Han framhåller detta som en för Falun mycket angelägen och ofta diskuterad prövning.
Förekomsten av ljuskällor i lokalsamhället förklaras ha en betydande roll för helhetsbilden och den upplevda personliga tryggheten.
– Den är den röda tråden i det här. Varje vinter lyfts problematiken med att det är för mörkt i stan, berättar Lasse och nämner Holmtorget som ett av flera negativa exempel.

Centrumutvecklaren fortsätter:
– Därför är det viktigt att vi har bland annat julbelysning och andra större inslag av ljus i stadskärnan.
– Vid trygghetsvandringarna är tanken att vi ska försöka agera proaktivt och kartlägga saker som kan komma att utgöra en fara. Gällande belysning vet jag också att många redan tänker på detta, men vill ändå uppmuntra än fler att redan på ritbordet inkludera ordentliga planer för belysning inför till exempel nybyggnation eller andra projekt i centrummiljön, avslutar Centrala Stadsrums Lasse Westin.

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,281443" yot yod ap]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!