TYA Flygteknik
Foto: Foto: Liza Simonsson

Kampanj ska locka fler till gymnasiets flygteknik-utbildning

SMEDJEBACKEN/LUDVIKA. Det råder brist på kvalificerade lastbilschaufförer och flygteknisk personal. Därför har Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA) startat en kampanj. – De här kompetenserna är avgörande för att vårt samhälle ska fungera, säger Sigalit Slutbäck som är vd på TYA.

För tredje året i rad har TYA startat en ambassadörskampanj för att få fler unga att vilja arbeta som flygtekniker, flygmekaniker och lastbilschaufförer.
Sammanlagt har tio ungdomar plockats ut från gymnasieskolans transport- och flygteknikprogram. Förhoppningen är att de ska locka fler ungdomar till yrket genom att sprida information om utbildningarna via sociala medier. Kampanjen bedrivs i två parallella spår. Åsa Backman är projektledare för flygdelen.

– Var tredje år gör vi en trendindikator för att titta på kompetensbehovet bland flygmekaniker och flygtekniker. Det har visat sig att rekryteringsbehovet är stort i den här gruppen. Anledningen till det är att flygbranschen drabbades negativt under pandemin. Det skedde en temporär nedgång i och med permitteringar. Nu tre år senare när flyget är i gång igen, ser man ett rekryteringsbehov.

Åsa Backman, projektledare på TYA. Foto: Pressbild/TYA

Bristen på kvalificerad personal inom både åkeri och flyg, kan på sikt få negativa konsekvenser för samhället menar Åsa Backman. Enligt henne är det inte främst brist på flygtekniker och mekaniker till semesterflyget som är problemet, utan bristen på arbetskraft till ambulansflyg, brandflyg, polishelikoptrar och fraktflyg som transporterar gods.

– Här behövs personal, annars kommer det inte att fungera i framtiden. För att inte tala om försvaret som är ett kapitel för sig.

Hur stor är personalbristen inom flygteknik?
– 55 procent upplever att det är ett underskott på tillgänglig personal. Yrkesgruppen för flygtekniker och flygmekaniker är liten, men det tar tid att bli certifierad. Om det inte finns personal tar det extremt lång tid att få kompetent personal. Därför behöver vi rekrytera och utbilda i en jämn takt framöver, annars kommer våra flyg stå på marken. Under pandemin gick en del av den permitterade personalen till andra yrkesområden. Samtidigt är det många som går, eller som kommer att gå, i pension de närmsta åren. I och med kampanjen vill vi visa på att yrket finns och vi vill göra yrket attraktivt för våra ungdomar i dag.

FAKTA:
Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA) är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter på transportområdet, bland annat av Svenska transportarbetareförbundet och Transportföretagen.
TYA arbetar med arbetsmiljö och kompetensfrågor för transportbranschen.
Källa: TYA

Facebook

ANNONS

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!