ANNONS

Lillemor Gunnarsson (C) är ordförande i kommunstyrelsens strategiutskott som har överklagat jävsnämndens beslut om att inte bevilja rivningslov av kallbadhuset vid Hönsan. “Vi vill att jävsnämnden omprövar sitt beslut”, säger hon.
Foto: Arkivbild

Kallbadhuset vid Hönsan kan bli kvar – trots allt

HEDEMORA. Efter att kommunstyrelsens strategiutskott i våras beslutat att kallbadhuset vid Hönsan i Hedemora skulle rivas kom en oväntad vändning i ärendet under sommaren. Kommunens jävs-nämnd upphävde nämligen beslutet, med motiveringen att en rivning ”inte följer bygdens kulturhistoria och byggnadens historiska värde”. Beslutet har överklagats och det är oklart vad som händer härnäst.

I maj fattade strategiutskottet beslutet om att riva kallbadhuset, vilket var ett av de fyra förslagen som lagts fram av tjänstemännen.
– De (politikerna) valde att gå på alternativet där badhuset rivs och att det byggs ett soldäck på de befintliga pelarna, sade projektledaren Kristofer Abrahamsson till Annonsbladet i våras.
Han betonade att kallbadhuset skulle gå att rusta upp, men att byggnaden är i dåligt skick och att man kan trampa igenom golvet om man vistas i kallbadhuset.
– Många har sagt “Hur kan man riva en byggnad med ett sådant kulturvärde?” men själva byggnaden uppfördes faktiskt så sent som på 1980-talet. Det gamla kallbadhuset revs då och så byggde man en ny byggnad, med modern byggnadsteknik, sade Kristofer Abrahamsson i våras.
I mitten av juli togs frågan om rivningslovet av byggnaden upp i kommunens jävsnämnd, som fullgör uppgifter som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter, förutom kommunens bolag.

Vid sammanträdet beslutade jävsnämnden att ”rivningslov skall ej beviljas med stöd av 9 kap 34 § PBL, då föreslagen åtgärd inte följer bygdens kulturhistoria och byggnadens historiska värde”.
Bestämmelserna som jävsnämnden hänvisar till i sitt beslut handlar om nionde kapitlet, 34:e paragrafen i Plan- och bygglagen om förutsättning för att neka rivning av en byggnad att den ”bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde”.
Inför mötet hade Dalarnas Museum fått tillfälle att yttra sig om ansökan om rivningslov. Museet skrev bland annat så här: ”Utöver byggnaders förmedlande roll så fyller kallbadhuset en mycket viktig symbolisk och känslomässig funktion för många av Hedemoras invånare.

I våras beslutade strategiutskottet att kallbadhuset vid Hönsan skulle rivas och ersättas av ett soldäck. Däremot skulle hopptornet, till höger i bild, bli kvar. I mitten av juli kom dock en vändning i frågan då kommunens jävsnämnd inte beviljade rivningslov av byggnaden “då föreslagen åtgärd inte följer bygdens kulturhistoria och byggnadens historiska värde”. Foto: Pär Sönnert

Då Hedemora kallbadhus besitter ett mycket högt kulturhistoriskt värde vill Dalarnas museum avråda från rivning och föreslår i stället att kallbadhuset bevaras och renoveras”.
Dessutom fick kulturmiljöenheten inom Länsstyrelsen Dalarna möjlighet att yttra sig och skrev bland annat följande:
”Badet är ett viktigt led i Hedemoras stads historia, där såväl det byggnadsminnesförklarade varmbadhuset av Lars Israel Wahlman som tidigare rivna kallbadhus vittnar om de ambitioner som funnits när det gäller de sanitära förhållandena och invånarnas hälsa. Mot denna bakgrund är en rivning av kallbadhuset olämplig”.
Lillemor Gunnarsson (C) är kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens strategiutskott. Hon och kommunstyrelsens ordförande Stefan Norberg (S), vice ordförande i strategiutskottet, har överklagat jävsnämndens beslut.
– Beslutet skulle vinna laga kraft tre veckor efter att det fattats, om man inte överklagar. Vi överklagade den 5 augusti och vill att jävsnämnden ska ompröva sitt beslut, säger Lillemor Gunnarsson.

Vad händer härnäst?
– Överklagan hamnade hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som ska fråga jävsnämnden om de vill ompröva sitt beslut. Det kan de göra, om de anser att beslutet är felaktigt eller att det finns nya omständigheter att ta hänsyn till. Antingen så säger jävsnämnden nej och då står beslutet fast, eller så väljer jävsnämnden att ompröva sitt beslut och då får vi se vad som händer, säger Lillemor Gunnarsson.

Facebook

ANNONS

ANNONS