ANNONS

– Anledningen till att vi i år enbart erbjuder hämtning i Ludvika tätort och i Grängesberg beror på att det förra året fanns så få granar att hämta i ytterområdena i kommunen, berättar Christer Johansson, vd på VB Energi. Foto: VB Energi.

Julgranar får värmande uppdrag

LUDVIKA. Tillsammans med kommunens invånare kommer VB Energi, WBAB, LudvikaHem och Maserfrakt även i år att samla in så många julgranar som möjligt för att tillvarata energin.

Genom Granreturen kan årets julgranar på ett enkelt och miljöeffektivt sätt återvinnas och samtidigt bidra till en bättre miljö. Boende i Ludvika tätort eller i Grängesberg som vill skänka sin julgran uppmanas att ställa ut granen vid sitt sopkärl senast lördagen den 11 januari. Granarna hämtas sedan under söndagen av ungdomar från Ludvika Hockey. De insamlade julgranarna flisas senare och omvandlas till energi i form av klimatsmart fjärrvärme.
– Anledningen till att vi i år enbart erbjuder hämtning i Ludvika tätort och i Grängesberg beror på att det förra året fanns så få granar att hämta i ytterområdena i kommunen, berättar Christer Johansson, vd på VB Energi.
Den som bor i villa i centrala Ludvika ställer ut julgranen bredvid sitt sopkärl senast lördag kväll den 11 januari så hämtas granen någon gång under söndagen den 12:e. Ambitionen är att samla in minst 3 000 granar. Boende i lägenhet kan lämna sin julgran i en av de utplacerade containrarna där personal från WBAB finns på plats. För varje insamlad gran skänks tre kronor till ett välgörande miljöändamål i kommunen.
– Det här är bra för alla och framför allt för miljön. Vi ser det även som en del av en kommunal service till våra invånare, säger Ola Nyström, Återvinningschef, WBAB.
Granreturen avslutas med flisfest för allmänheten vid Väsmanstrand den 18 januari. På festen presenteras utfallet av årets Granretur. De insamlade granarna kommer att flisas av MaserFrakt på plats och det bjuds på dryck och enklare förtäring.

Containrarna kommer att finnas på följande platser:
Grängesberg, söndag 12 januari
Hans Ingels plan vid stationen, ca kl. 9-10 samt ca kl. 14-15
Ludvika, söndag 12 januari
Notgården (parkeringen vid förskolan), ca kl. 9 -10
Högbergsskolan (parkeringen), ca kl. 10 -11
Folkets hus (parkeringen), ca kl. 11 -12
Marnäs torg, ca kl. 13 -14
Lasarettet (stora parkeringen), ca kl. 14 -15

Facebook

ANNONS

ANNONS