ANNONS

JO granskar inte Norberg men lär kommunen offentlighetsprincipen

NORBERG. Justitieombudsmannen, JO inleder ingen granskning av Norbergs kommun men JO ger kommunledningskontoret och socialtjänsten en lektion om hur myndigheter ska hantera allmänna handlin

Christer Filipsson, kommunpolitiker för oppositionspartiet Demokraterna i Norberg (DiN) anmälde kommunledningskontoret och socialtjänsten i Norberg till Justitieombudsmannen, JO, för att kommunen inte diariefört handlingar och lämnat ut det han begärt.

JO Thomas Norling kommer inte att inleda en granskning av kommunen men förklarar i beslutet hur offentlighetsprincipen ska fungera.
“Det finns inte tillräcklig anledning för mig att utreda anmälan men jag vill erinra kommunledningskontoret och socialtjänsten i Norbergs kommun om följande…”
Därefter följer en lektion om offentlighets- och sekretesslagen som säger att allmänna handlingar ska registreras så snart de kommit in till eller upprättats hos en myndighet.
JO redogör för hur man kan göra detta och säger att när man valt metod för registreringen så måste den “tillämpas konsekvent”.
Sedan över till nästa lag Christer Filipsson ansåg att kommunen brutit mot, tryckfrihetsförordningen. JO förklarar att var och en av medborgarna har rätt att ta del av en handling som förvaras hos en myndighet, och att myndigheten i normalfallet ska lämna ut den begärda handlingen samma dag. JO lär också Norbergs kommun att om man inte vill lämna ut en handling helt eller delvis så ska den som begärt ut handlingen underrättas och att denne ska få ett skriftligt beslut var man sedan kan vända sig för att få nekandet prövat.
DiN-partisten Filipsson är den person som granskat kommunens socialtjänst och kommit upphandlingsskandalen på spåren och som sedan lett till revisionsgranskning och till DiN:s krav på att kommunen ska sparka både kommunchefen och socialchefen Filipsson skriver i en kommentar till JO:s beslut:
“Under perioden har vi uppdagat att socialförvaltningen, utan att följa reglerna i lag om offentlig upphandling köpt vårdtjänster för uppskattningsvis 100 miljoner under perioden 2016-2019. Vad som är lika allvarligt är att kommunen försummat att registrera alla dessa handlingar i samband med dessa inköp”.
Och Filipsson summerar ett av sina intryck från hans granskning av socialen så här:
“Klagomål som lämnas in av brukare diarieförs inte liksom de svar som förvaltningen lämnar.”

Publicerat i Annonsbladet Dalarna, Avesta/Norberg v52

 

Facebook

ANNONS

ANNONS