ANNONS

Miljöenheten inom Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, som är verksamma i Avesta, Fagersta och Norbergs kommun, upplever inte att det har varit något större problem med trängsel på serveringsställena i kommunerna under sommaren. Obs: Bilden är tagen i ett annat sammanhang.
Foto: Dreamstime

Inget större problem med trängsel på krogarna i sommar

NORBERG/AVESTA Miljöenheten har under året fått prioritera om en del av sitt arbete på grund av coronapandemin. Många kontroller har gjorts på serveringsställen i Avesta och Norbergs kommun.

Miljöenheten inom Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har sedan i våras haft i uppdrag att kontrollera att Folkhälsomyndighetens föreskrifter för att förhindra smitta på restauranger och kaféer med mera följs, i Avesta, Fagersta och Norbergs kommun.

– Det kom enstaka klagomål på trängsel i våras och sedan ökade det under sommaren, efter att reserestriktionerna lättades. Det verkade som att folk tog smittorisken lite mindre på allvar då och fler människor började röra sig ute, säger Peter Östlund, miljöinspektör på miljöenheten inom Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning.

Klagomål har inkommit på alla möjliga ställen, till exempel restauranger, pubar, kaféer och snabbmatsställen. När klagomål har kommit in så har miljöenheten tagit kontakt med det aktuella serveringsstället.
– Det har varit både besökare på plats eller folk som har gått förbi som har reagerat på att det varit trängsel på exempelvis uteserveringen. Då har vi kontaktat serveringsstället och bett om deras syn på klagomålen så att de får en chans att bemöta detta.

– Våra krav riktas ju mot verksamheterna även om det är gästerna som inte sköter sig. Verksamheterna ska skapa så bra förutsättningar som möjligt för gästerna att slippa trängas. Samtidigt är det folks egna ansvar att se till att man håller avståndet till andra människor, säger Peter Östlund.

Om det även har behövts upprättas en åtgärdsplan så har miljöenheten gjort en uppföljning.
– Det är för att se hur det ser ut i praktiken vid en tidpunkt när vi bedömer att det kan vara många gäster. Vid tillsynen gör vi en helhetsbedömning om det finns förutsättningar för att trängsel kan undvikas. Det kan ju ha varit trängsel väldigt tillfälligt, exempelvis när det kommit två stora sällskap samtidigt till restaurangen. Ofta är det väldigt enkla åtgärder som behövs, som att flytta ett par bord, säger Peter Östlund.

Sedan 7 juli, då den nya föreskriften från Folkhälsomyndigheten kom, har miljöenheten mandat att förelägga ett serveringsställe om till exempel begränsade öppettider, att förbjuda barservering eller om det i värsta fall ska stängas.

– Det har varit lite rörigt med vilka regler som gäller, både för serveringsställen och allmänheten. Framförallt verkar det varit maxantalet 50 personer som det varit oklarhet kring. Men den begränsningen gäller för så kallade allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt Ordningslagen. Och det är Polisens ansvar. På en restaurang får man ta in fler än 50 personer samtidigt förutsatt att det finns gott om plats och går att ha avstånd mellan sällskapen, och det är vad kommunen kontrollerar, säger Peter Östlund.

Företagen har till viss del fått ställa om sina verksamheter. I föreskriften står att servering av mat och dryck endast får ske till sittande gäster vid bord eller bardisk. Gäster får dock hämta mat och dryck vid en disk, buffé eller liknande om det kunnat ske utan trängsel.

– Det är väl denna gråzon som orsakar mest problem. Man får beställa och hämta dryck i baren men inte hänga i baren. Men ofta blir det en viss folkansamling när gäster väntar på att beställa. Helst vill vi att så få gäster som möjligt väntar kring baren utan går dit endast när det finns plats att beställa och annars håller sig vid sitt bord.

De har informerat företagen om vad som gäller och haft en bra dialog med dem.
– Det är vitt skilda verksamheter som vi fått hantera och bedöma. I Avesta kommun har det bland annat handlat om servering i samband med Masarnas hemmamatcher, rutiner kring Kings Arms bar- och uteservering samt möjligheter till sommaröppet och julbord på Torp. Kings Arms valde att stänga nattklubbsdelen samt begränsa antalet gäster i restaurang- och pubdelen till 50, säger Peter.

Han lyfter även fram Elsa Andersons konditori i Norberg om ett bra exempel på hur företag kan “ställa om”.
– Vi fick in klagomål om trängsel på Elsas, som ju är ett typiskt turistmål på sommaren. De fick en boost när turisterna fick komma igen och de har jobbat mycket med att undvika trängseln. Bland annat separerade de in- och utgång samt öppnade en serveringslucka genom ett fönster för kunder som inte ville riskera att hamna i trängsel inne på kaféet. De har gjort flera bra åtgärder för att lösa situationen, ofta behövs det små medel för att få stor effekt.

Ett annat serveringsställe som ställt om verksamheten är Restaurang Fino.
– De tappade mycket på att antal restaurangbesökare minskade så de började även med matlådetillverkning och har nu ett samarbete med ICA där lådorna säljs, säger Peter.

Har detta inneburit mer arbete för er?
– Vi har fått lägga mycket tid på kontroller av serveringsställen och kontakter med företagen och vissa av handläggarna på miljöenheten har därför fått prioritera om sitt arbete under året. Vi har minskat ner på annan tillsyn inom både miljö- och livsmedelsområdet för att kunna hantera detta. Vi har till exempel undvikit att göra kontroller i både tillagningskök och avdelningskök på sjukhus och äldreboenden, för att undvika att sprida smitta dit. Sammantaget med krogkontrollerna kan man ändå säga att det ser bra ut i våra kommuner, företagarna sköter sig, tycker Peter Östlund.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Avesta/Norberg) nr 37, 2020.

Facebook

ANNONS

ANNONS