Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Magdalena Nord Omne, Lisa Mossfeldt Scheltdorf, fotografen Per Eriksson och Mats Omne. Här omgivna av flertalet varianter av Axel Fridells centrala verk “Den gåtfulle Mr Simmons”.
Foto: Sonny Jonasson

Ikoniskt verk i förgrunden för mäktig sommarsalong

FALUN. En ikonisk figur i konstkvarter – och på Magasinet i Falun. I ögonvrån, bakom baren, allestädes närvarande. Den gåtfulle Mr Simmons utgör symbol för ett lokalt konstnärsarv i världsklass. Magasinets sommarutställning ärar nu grafiken som uttryck och dess Falufödde mästare Axel Fridell med sällskap.

Magdalena Nord Omne, Mats Omne och Lisa Mossfeldt Scheltdorf är viktiga kuggar i kulturföreningen Magasinet.
Nu presenterar man sommarens stora utställning “Den gåtfulle Mr Simmons – en grafisk tripp Falun–världen tur och retur”.
Trion låter meddela en känsla av signifikans och riktar hyllningar till sylvassa hantverksgärningar.

Falusonen Axel Fridell är upphovsman till den omtalade Mr Simmons som hängt i Magasinets bar sedan 2007.
– Fridell var så sjukt duktig och sticker verkligen ut. Även hela det sällskap som kom att kallas för Falugrafikerna är otroligt skickliga, säger Lisa Mossfeldt Scheltdorf.
Axel Fridell reste och skapade långt bortom blågula gränser, men han blev dessvärre bara 40 år innan han 1935 avled i sviterna av lungcancer.
Fridells konstnärskap överlever dock tidens tand och nu visas många av hans kreationer i Magasinets mäktiga inre.

Till sin hjälp har Magasinet-gänget meriterade fotografen Per Eriksson, vars nuvarande uppdrag bland annat innebär omfattande bilddokumentation för Dalarnas museum. Många av Fridells verk finns därtill i museets ägo. Via Erikssons och Magasinets insatser har vissa av dessa nu pushats upp rejält i storlek och visas i voluminösa versioner.

Magdalena vänder blicken mot ett stort självporträtt av Fridell i lokalens mitt.
– Många undrar vem han är och därför känns det roligt och angeläget att göra det här rejält. Att uppmärksamma både Axel Fridell samt Falugrafikerna och grafiken som metod, berättar hon.
Och fortsätter:
– Vi tänkte att “i år gräver vi där vi står”. Vi går på djupet med det här och låter det ta stora proportioner. Det har varit oerhört lärorikt och fint att ta del av allt detta. Det finns något väldigt poetiskt över många av Fridells verk, säger hon och får medhåll av Lisa och Mats.

Magasinet fylls nu av skapelser från Axel Fridell och andra stilsäkra grafiker. Faluns grafiska tradition poängteras. I blickfånget ses här ett av Fridells självporträtt. Foto: Sonny Jonasson
Magasinet fylls nu av skapelser från Axel Fridell och andra stilsäkra grafiker. Faluns grafiska tradition poängteras. I blickfånget ses här ett av Fridells självporträtt. Foto: Sonny Jonasson Foto: Sonny Jonasson

Trion framhåller den påtagligt effektfulla, kontrastrika dynamiken mellan mörker och ljus. Ett verktyg som i händerna på Fridell har närmast magnetisk kraft på både blick och tanke.
Mats Omne:
– Grafiken och poesin möts i det här. Det är ett enormt sug i bilderna, och vi gillar att dra upp saker i storlek och känsla.
– Det här är en skatt som hamnat lite i skymundan. Det känns betydelsefullt att lyfta fram den och förhoppningsvis även Faluns grafiska tradition.

Han betonar den hantverksbaserade insatsen som central.
I den stora utställningen visas en uppsjö verk från Fridell med fleras flyhänta förehavanden. Mats hyllar både kunnandet och tålamodet.
– Det imponerar. Att skriva, rista, sudda, skriva, rista, sudda… här pratar vi verkligen om att bemästra både material och motiv. Därför känns det kul att även kunna ge en inblick i vad de arbetar med, utvecklar han och förevisar en glasmonter med verktyg och föremål ur en grafikers arsenal.

Ett bevis på detta är alltså den gåtfulle Mr Simmons.
Framställd 1933 i London (med torrnål som teknik, se faktaruta nedan) och med den tidningsläsande Londonbon John Simmons som modell har den blivit världsberömd och kallad för ett grafiskt mästerverk. .
Författaren Klas Östergren kände vid höstens Magasinet-besök god synk med det hela, då han sägs föra daglig dialog med sin egen Mr Simmons.
Som resultat av detta kan Magasinet-besökare nu också ta del av den åtta minuter långa Mr Simmons-monolog Östergren förevigat.

Lisa, Magdalena och Mats gläds åt samspelet och avfyrar även en tacksam salut till grafikexpertis i form av Rune Bondjers och Jordi Arkö. Därtill prisar man Dalarnas museum, Fridellsällskapet, Falu konstgrafiska verkstad samt duktiga sommarjobbare som är aktiva kring sommarutställningen.
Lisa summerar med tonvikt på den mänskliga närvaron.
– Axel Fridell ligger begravd på Norslunds kyrkogård, bara några hundra meter härifrån. Det är speciellt på ett fint vis och skänker en anda. Han finns med här.

Hon gör en uppskattande gest mot utställningsmiljön.
– Det här är inte Photoshop och det är inte AI. Det här är handen och anden.
“Den gåtfulle Mr Simmons – En grafisk tripp Falun–världen tur och retur” visas på Magasinet till och med den 25 augusti 2024.

Axel Fridell, “Självporträtt III”, 1917. Foto: Sonny Jonasson

Grafik – trycktekniker i korthet
Metoder för att framställa grafik kan delas in i fyra huvudområden – högtryck, djuptryck, plantryck och genomtryck.
▪ Högtryck: Menas att det färdiga tryckets färgområden har absorberats från tryckmediets upphöjda delar. Ett exempel är träsnittet där färg valsas ut över träplattan (tryckmediet) och avsätts på de delar av plattan som inte skurits bort. I tryckpressen avsätts sedan färgen på papperet.
▪ Djuptrycket: Fungerar på så sätt att färgen samlas i tryckmediets nedsänkta delar och trycket i pressen tvingar ned papperet i fördjupningarna där det absorberas. Ett exempel på detta är kopparsticket där man graverat ut linjer i plåten som “håller” tryckfärgen.
▪ Plantrycket: Utnyttjar det faktum att fett och vatten stöter bort varandra – alltså behöver tryckmediet inte nivåskillnader. Litografi är ett exempel på detta, feta partier på stenen avsätter fet tryckfärg på papperet i pressen.
▪ Genomtrycket: Liknar schablontrycket där färgen passerar genom tryckmediet vid tryckningen – i screentrycket passerar färgen genom en finmaskig duk varpå bilden överförs till papperet.

Torrnål som tryckteknik bemästrades på hög nivå av Axel Fridell. Foto: Sonny Jonasson
Torrnål som tryckteknik bemästrades på hög nivå av Axel Fridell. Foto: Sonny Jonasson

Torrnål
▪ De färgbärande partierna består i torrnålsgravyrens fall av de vallar (grader) som nålen lämnar i plåten under arbetet.
▪ När man arbetar i torrnål bör man tänka på att hålla nålen ganska lodrätt. För att en linje skall trycka bra bör den ha vallar på båda sidor.
▪ Mängden färg som hålls kvar beror på det tryck som man utövar med nålen och på hur man vid tryckningen väljer att torka ur plåten.
▪ Torrnålen som vid första anblick verkar vara den enklaste av koppargrafiska tekniker är egentligen en av de mer komplexa och svårbemästrade. Detta genom sitt beroende av skicklighet från tryckarens sida.
(Källa: Grafiska sällskapet)

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!