IK Heros 1964. Övre raden från vänster: Kurt "Pumpen" Andersson, Hans Bergman, Sune Larsson, Björn Persson, Sture "Skepparn" Hellström, Kurt Hedkvist och Bengt-Olov Karlsson. Nedre raden från vänster: Börje Eriksson, Barry Jakobsson, Göran Engström, Ove Persson och Hans Hellström. Foto: IK Heros