ANNONS

Victor Johansson, Johan Åstrand och Marlene Åstrand (bakre raden), och främre radens Sara Ograhn och Daniel Jernberg är 5 av totalt 80 Region Dalarna-anställda vars expertis säkerställer hög hygienstandard i Falu kommuns vårdinrättningar.
Foto: Sonny Jonasson

Hygiensäker städstyrka med rent uppsåt

FALUN Sjukhusets marktrupper ger vården rena förutsättningar. Bakterier i omlopp stöter på stoppkloss. Ett fräscht sjukhus räddar fler liv. Därför är städningen central.

Infektionshärdar som söker nya värdar. Spill, smuts och spya – hit men inte längre.
Falu lasaretts städstyrka är ett livsviktigt organ och en kvalitetsfaktor för vården som ges.
En tämligen nyreformerad organisation har gjort arbetet effektivare, mer processinriktat och fört de olika enheterna närmare varandra. Falu lasaretts projekt med vårdnära service består av personal som sökt speciellt till dessa uppdrag. Dels folk utifrån, dels folk från städservice.
– De svarar för hantering av maten, alla patienttransporter, hemgångsstädningar och infektionsstädningar, exemplifierar Sara Ograhn, teamchef på Regionservice vid Falu lasarett.
– Från högre ort har nämnts att man vill utöka och förlänga detta, vilket vi tycker är positivt. Undersköterskor kan då få tid och möjlighet att arbeta närmare sjuksköterskorna och på så vis vidareutvecklas. Att alla gör det de är bäst på.

Sammantaget jobbar 80 personer fördelade på tre städteam. Ansvarsområdet för dessa spänner över hela kommunens vårdinrättningar. Storstäd, underhållsstäd och fönsterputs är några av de många områden där man uppbådar expertis.
– Våra medarbetare ska känna sig trygga, ha vetskap om kvalitetsrutiner och har gediget kunnande. Vi utför vartannat år också en uppdaterad hygienutbildning, betonar Sara Ograhn.
– Vi lägger tyngd på både den rent yrkestekniska biten och det faktum att alla på städservice har tystnadsplikt, precis som alla anställda inom vården.

Att jobba i sjukhusmiljö innefattar psykologiska aspekter av att vistas nära element som sjukdom och ibland också död. De som ska städa på avdelningar inom exempelvis psykiatrin och missbruk har i dag även tillgång till trygghetslarm.
– Inför städinsatser på dessa avdelningar har vi dialog med personalen på plats och kollar så att läget är lugnt, säger Sara Ograhn.
– Som städare kommer man väldigt nära verksamheten på många vis. Städpersonal har ju varit med och räddat liv där uppe. Tuffa upplevelser som man kan behöva prata om efteråt, och vi har beredskap för dessa händelser, förklarar hon.
Och inflikar:
– Det är positivt att det nu fräschats upp och renoverats lite i nämnda avdelningars lokaler. Det borde satsas mer pengar på sådant.
– Man hoppas också att den nya städstandarden klubbas i Region Dalarna, då höjs kvaliteten ytterligare. Städningen är viktig, betonar Sara.

Metoderna för proffsig städning bottnar även i en medvetenhet som med tiden blir obligatorisk. Tvätta händerna, sprita händerna, byta handskar. Synnerligen viktigt för såväl patienter som personal då det just nu förekommer många fall av multiresistenta bakterier som MRSA och ESBL.
– Det gäller att man är noga. Vi har bra utrustning och bra rutiner för att hålla bra kvalitet, och man kan nästan inte poängtera vikten av god handhygien för ofta, framhåller Sara Ograhn.
– Sedan kan det ju gå överstyr också. Man ska inte bli helt knäpp heller, men hygienmedvetenhet är a och o i det här yrket.

I sterila miljöer likt den på centraloperation råder extra höga krav, och städserviceteamens insatser säkerställer att dessa uppfylls i exempelvis operationssalar.
Vintertider i synnerhet är magsjuka ett vidrigt ok som hemsöker många människors vardag och har en aura av misär och äckel. Sjukhusen ej undantagna.
– Vi är så vana med miljön i sig och framför allt våra hygienrutiner att vi sällan drabbas.

Jag upplever att obehaget inför löss eller skabb är värre, men i dessa fall handlar det om saneringsarbeten som sköts av Ocab, förklarar Sara Ograhn.
– Det händer att det blir utbrott av caliciviruset, men den här vintern har Falu lasarett hittills klarat sig. Vi brukar säga att det är gnugget som är hemligheten. En del bacillusker sitter som bara den. Det kan vara blod, avföring. Därför utför vi alltid två genomgångar av kontaktytor. Först med Allrent och vatten, sedan ytspritar vi.

Den sociala delen av städembetet är att likna vid det femte elementet – en mänsklig närvaro, ett samtal, en tröst.
– Det hör liksom till yrkesrollen och blir någon form av relation till både patienter och vårdpersonal. Städerskan är kul att snacka med, det finns en trivsam jargong. Man ska inte underskatta vikten av småprat.

Publicerad i Annonsbladet vecka 06 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS