ANNONS

“Kyrkan ska vara ett naturligt och positivt inslag i människors liv”, säger Hans Holmén, som är Kristdemokraternas förste kandidat till kyrkofullmäktige i stundande kyrkoval den 19 september.
Foto: Veronica Rigtorp

Holmén: ”Det ska vara en kyrka för alla”

BORLÄNGE. – Jag vill verka för Svenska kyrkans närvaro i vardagen. Kyrkan ska vara ett naturligt och positivt inslag i människors liv, säger Hans Holmén. Han är Kristdemokraternas förste kandidat till kyrkofullmäktige i stundande kyrkoval den 19 september.

Hans Holmén är född in i svenska kyrkan, hans far var nämligen präst. Så kyrkan var en naturlig del av livet.
– Jag började fundera över min egen andliga tro. Kände att jag ville göra ett eget val och trädde i vuxen ålder ur kyrkan för att fundera var jag hörde hemma, berättar Hans Holmén.
Det ledde till att han återinträdde i Svenska kyrkan, som åter blev en naturlig del av Hans liv.
– Jag blev mycket väl mottagen, säger han glatt.
1989 flyttade han från Karlstad till Borlänge och började jobba på Vägverket, numera Trafikverket, där han alltjämt är kvar.

I Borlänge är han engagerad i Stora Tuna och Torsångsförsamling, även om han inte jobbar i kyrkan.
– När jag var 10-12 år jobbade jag som psalmsiffervändare vid orgeln i Karlstads domkyrka, det är det enda jobb jag haft i svenska kyrkan, skrattar Hans.
Minnet är honom kärt och han berättar om hur han hela tiden behövde vara alert för att hinna byta siffror till alla psalmer som skulle meddelas församlingen.
Nu kan han jobba för kyrkan på ett annat sätt, om han blir vald. Då kommer han också att kunna påverka, det han vill ändra.
– Ändra för kyrkans bästa, påpekar han.
Han vill ha en levande och öppen kyrka som är stabil och resursstark.
– Jag vill trycka extra på att kyrkan också ska vara digital. Under pandemin gjordes fint producerade videoinslag. Det måste fortsätta, de har ett egenvärde då människors levnadsmönster förändras.
Han upplever ett starkt värde i det utbud som finns i kyrkan, med till exempel flera olika tider för söndagsgudstjänsten, för att nå fler.
– Det är oerhört bra för oss som vill göra något annat på söndagen, men ändå vill kunna gå till gudstjänsten som ges klockan 16.00.
– Det är positivt med det öppnare, mer lättrörliga.

Hur ser du på församlingsarbetet?
– Vi ska fortsätta på den inslagna vägen men förstärka den digitala närvaron och det sättet att kommunicera. Vi ska stärka och slå vakt om diakonin. Upprätthålla flera möjligheter att gå på olika gudstjänsternas olika tider.
Finns det något som du skull vilja ändra på?
– Trafiksituationen utanför kyrkan (Stora Tuna kyrka) är en konkret sak. Parkeringen är ganska hårt belastad och det är som starten på Le Mans (racing) när folk ska ut från parkeringen. Då många kör ut över den icke markerad gång- och cykelvägen. Det skulle jag vilja jobba för att få till en säkrare lösning på.
Hans sitter också i samhällsbyggnadsnämnden och är väl insatt i trafiksituationen.

Vad är kyrkans största utmaning?
– Att man ska vara en kyrka för alla, utan att man tappar det ideologiska godset, bara för att få dit mer människor.
Hur löser man det?
– Genom att ha kvar kyrkans bas med gudstjänsten och dopet till exempel. Att ha den gudstjänstordning vi har i dag, som jag tycker är begriplig även om den är annorlunda mot gamla tiders gudstjänstordning.
– Likväl som vara öppen för det nya och släppa in människorna som de är, påpekar Hans Holmén.
Och så den oundvikliga frågan:
Blir han förväxlad med spaningsledaren i Palmemordet, Hans Holmer?
Han blir tyst, drar in luft genom näsan för att sedan låta luften sakta fara ut som en ohörbar suck.
– 1986 fick jag höra det mycket, då funderade jag till och med på att lägga av namnet Holmén och byta till min mammans flicknamn Hansson, för att slippa hopblandningen, berättar Hans Holmén.

Alla kandidater
Här är Borlänges kandidater till kyrkomötet:
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna: Olle Rydell, Borlänge.
Centerpartiet: Per Olof Eriksson, Borlänge.
Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK: Lars Ingvarsson Borlänge, Monica Lundin Borlänge, Per Florén Djura, Mathias Thornander Borlänge.
Frimodig kyrka: Perolof Flodström Borlänge, Susanne L Håkansson Borlänge.
Kristdemokrater i Svenska kyrkan: Daniel Caesar Gagnef, Jonas Hillerström Borlänge, Hans Holmén Borlänge, Merna Bakestani Borlänge.
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: Andreas Wikblad Bohm Borlänge.
Sverigedemokraterna: Daniel Lönn Borlänge, Sonny Pettersson Borlänge.
Vänstern i Svenska kyrkan: Sten-Olof Eklund Borlänge.

Facebook

ANNONS

ANNONS