Högskolan Dalarna går mot strömmen när det gäller antagningspoängen för lärarprogrammen.
Foto: Rebecca Linder

Höga antagningspoäng för att bli lärare

FALUN. Antagningspoängen för lärarutbildningarna ligger i botten på flera håll i landet. Men Högskolan Dalarna ser ut att gå mot strömmen. Här ligger antagningspoängen betydligt högre.

– Det ser generellt bra ut. Högskoleprovspoängen är dock lite mer varierande för vissa av inriktningarna på lärarutbildningen, säger Jonas Tosteby, vicerektor Utbildning på Högskolan Dalarna.
Nyligen kom statistik från de nya antagningsbeskeden vid landets universitet och högskolor. Enligt en kartläggning av Svenska Dagbladet har flera lärarutbildningar runt om i landet låga betygskriterier. För att komma in på grundlärarutbildningen (årskurs 1-3) vid Uppsala universitet räckte ett meritvärde på 9,89 och för ämneslärarutbildningen (årskurs 7-9 inriktning svenska) räckte 7,88 vid Umeå universitet.

Vid Högskolan Dalarna ser det dock lite annorlunda ut. Här ligger meritvärdet på 21,41 (gymnasiebetyg) och 16,26 (gymnasiebetyg med komplettering) för ämneslärare inriktning svenska. För grundlärarutbildningen årskurs 1-3 ligger meritvärdet på 21,50 (gymnasiebetyg) och 18,45 (gymnasiebetyg med komplettering). Alltså betydligt högre.
– Stor del av den nationella problematiken med låga antagningspoäng är relaterad till att antalet platser på lärarutbildningarna kraftigt byggts ut, framhåller Jonas Tosteby.

Detta menar han innebär att även om antalet sökande till lärarutbildningarna är högt så erbjuds så många platser att antagningspoängen går ned. Högskolan Dalarna arbetar dock aktivt med rekrytering och har ett mycket gott samarbete med regionens huvudmän gällande lärarutbildningarna.
– Det har bland annat inneburit att vi har kunnat starta varianten med arbetsintegrerad lärarutbildning, betonar Jonas re.

Söktrycket till lärarutbildningarna menar Tosteby är helt okej. Totalt antal sökande till ämneslärare årskurs 7-9 som har nio olika inriktningar var 705, till grundlärare årskurs 1-3 sökte totalt 231 och till förskollärare sökte totalt 329. Men de mest sökta utbildningarna vid högskolan är sjuksköterskeprogrammet med 1 130 sökande och socionomprogrammet med 939 sökande totalt. Här är också antagningspoängen mycket goda.
– Men för vissa av våra ingenjörsutbildningar fyller vi inte antalet platser och därmed är också antagningspoängen lägre, en situation som vi delar med många lärosäten i landet, säger Jonas Tosteby.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 32 2019.

Facebook

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS