ANNONS

– Väldigt roligt att dom kommer. Dom kommer att köra hela sommaren och vid bra väder kör dom även lördag söndag.
Foto: Veronica Rigtorp

Himmelska bilder från Dala Airport

BORLÄNGE . Då Lantmäteriet tvingats omplacera sin tidigare verksamhet på Rörbergs flygplats i Gävle har nu valet fallit på Dalaflygets flygplats, Dala Airport i Borlänge. Inflyttning 1 mars.

– Väldigt roligt att dom kommer, säger Stefan Carlsson marknadschef på DalaFlyget.
Verksamheten rör insamling av data i form av flygfotografering inom det Nationella Bildförsörjningsprogrammet vars syfte är att täcka viktiga samhällsbehov när det gäller tillgång till aktuell bildinformation. Den operativa flygverksamheten kommer att bedrivas i samarbete med flygföretaget Wermlandsflyg, skriver Dala Flyget i ett pressmeddelande.

Mats Olsson, VD på Wermlandsflyg, anser etableringen på Dala Airport vara en bra lösning ut ett flygoperationellt perspektiv då flygplatsen bedöms ha en bra infrastruktur och funktionalitet. Inledningsvis kommer man att operera med två flygplan, under 200-300 flygtimmar/år, åt Lantmäteriet samt utföra dagligt underhåll av dessa. Personalstyrkan blir inledningsvis 5-6 personer men kan öka vartefter man finner möjligheter att bygga ut flygplansunderhållet till en fullvärdig flygplansverkstad, likt den man har i Torsby.

Mikael Henriksson, Funktionschef inom Lantmäteriet, ser fram emot att flytta in på deras nya hemmabas i Borlänge. Valet av placering utgick ifrån att deras verksamhet för flygfotografering behöver en flygplats, med möjlighet till att starta, landa och tanka sju dagar i veckan. Önskvärt var också goda kommunikationer med Gävle, då deras personal utgår därifrån. Utöver detta krävs ändamålsenliga och säkra lokaler för omhändertagande av mätdata. Detta kunde Dala Airport erbjuda.

Fotograferingen kommer att ske under hela sommaren.
– Vid bra väder flyger de även lördagar och söndagar, förklarar Stefan Carlsson.
För Dalaflyget innebär etableringen en långsiktig hyresgäst som tillför samhällsnyttig flygverksamhet till Dala Airport vilket, utifrån en nyligt reducerad verksamhet, anses mycket glädjande.

Publicerad i Annonsbladet (Borlänge) vecka 06 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS