ANNONS

Hedemora kommun slipper betala vite efter genomförda åtgärder i socialtjänsten.
Foto: Pär Sönnert

Hedemora slipper vite efter förstärkning och utbildning

För knappt ett år sedan riskerade Hedemora kommun vite för att anmälningar till socialtjänsten inte utretts. Men nu avslutar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ärendet utan vitesåtgärd.

Marjo Savelius medger, utan omsvep, att IVO haft rätt i sin kritik. Särskilt att det har funnits tydliga brister i att fånga upp anmälningar där det har funnits tecken på att det förekommer våld inom familjer.
– Vi upptäckte egna brister och konstaterade att utvecklingsarbetet skulle tid.
På frågan om det har varit en jobbig tid sen IVO kom med sitt föreläggande svarar Marjo Savelius både ja och nej.
– Ja för att vi fick en kort deadline från IVO för att genomföra åtgärder, så det har varit intensivt. Nej för att det har varit ett prioriterat arbete så vi har känt oss trygga med det.

Hon berättar om ett omfattande utvecklingsarbete där personalstyrkan har utökats och att det har anställts en kvalitetsutvecklare på barn- och ungdomsenheten och extra arbetsledare.
Personalen har också utbildas internt för att kunna hantera just det som IVO har ställ krav på. Vad man enligt lag ska göra om man misstänker våld i familjen.
– Vi följde inte lagen. Vi inledde inte utredningar där det fanns en signal om att barn utsattes för våld. Enligt lag räcker med misstanke. Men vi har alltså inte tidigare förstått att man ska utreda det här. Därför har vi haft utbildning i vad lagen säger, så att vi förstår den rätt.

Nu arbetar man, inom omsorgen, vidare med förändringar i chefsledet och nyrekryteringar för att få in rätt kompetens och dessutom i hög grad stärka stödet till socialsekreterarna så att de inte ska bli ensamma med att hantera svåra ärenden.
– Och vi fortsätter med uppföljningen av ärenden. Det gör vi varje vecka så att vi har koll på vad som kommer in och hur vi hanterar det. Vi kallar det för egenkontroll, säger Marjo Savelius.

Facebook

ANNONS

ANNONS