ANNONS

Hedemora kommer på plats tio i hela landet när Avfall Sverige rankas Sveriges bästa avfallskommuner.
Foto: Arkiv

Hedemora är bland de tio bästa avfallskommunerna i landet

HEDEMORA När Avfall Sverige presenterade sin lista över landets bästa kommuner när det gäller avfall så kom Hedemora på plats tio. Ett rejält skutt uppåt på listan jämfört med fjolåret då Hedemora rankades på plats 82.

Listan som Avfall Sverige presenterat bygger på inmatade uppgifter i Avfall Web under år 2020. Det sammantagna indexet som ligger till grund för listan bygger på bland annat kundnöjdhet, miljövärden gällande nyttjande av matavfall, totala mängden restavfall per person och utsortering.

En förklaring till framgångarna är, enligt kommunen, att Hedemora Energi under 2020 har haft en projektanställd avfallsstrateg som bland annat har jobbat med kundfrågor och kundinformation. Dessutom inleddes projektet ”Öppna säcken”, vilket gjorde att sorteringen ökade avsevärt då det inte längre var tillåtet att slänga hela osorterade sopsäckar på återvinningscentralen, utan att varje sak i stället ska slängas var för sig och på rätt ställe.

Grovavfallsinsamlingen har förändrats, mot ökad sortering och materialåtervinning. “Och även återbruket genom Mini-Maxi har utvecklats till ett självklart och uppskattat inslag i vår strävan mot ökad hållbarhet”, skriver kommunen på sin hemsida.
– Jag vill tacka både kunder, personal och entreprenörer för ett stort engagemang och gott samarbete. Det är med stor glädje jag ser hur vi lyckats klättra från plats 82 till plats tio på bara ett år. Nu ska vi se till att kunna hålla i denna fina utveckling, säger verkställande direktör Anders Engdahl på Hedemora Energi i en kommentar till kommunens hemsida.

Så här har Avfall Sverige tagit fram listan:
Beräkningen görs utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt. Totalt ingår 16 nyckeltal inom fyra områden:
Förebyggande och avfallsmängder.
Återvinning av material och matavfall.
Miljöeffekter och kvalitet i insamlingen samt
Kundnöjdhet.
Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet. Kostnader och avfallsavgifter inkluderas inte i detta index.
Källa: Hedemora kommun

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nr 24, 2021.

Facebook

ANNONS

ANNONS