ANNONS

Från vänster Anette Löfstedt, Eva Söderström, Kicki Gustafson från Borlänge kommuns anhörigstöd samt Borlänge Demensförenings Ann-Christin Lindberg, Siv Hansson och Viola Krenn.
Foto: Veronica Rigtorp

Här var alzheimersjukas alla anhöriga i fokus

BORLÄNGE. På Alzheimerdagen fanns Borlänge Demensföreningen och kommunens anhörigstöd på Borlänge- och Kvarnsvedens bibliotek för att informera allmänheten om sjukdomen och det stöd som går att få. I första hand vände sig informationen till de anhöriga till den demenssjuka.

– Vi vill berätta att vi finns, att vi jobbar mot alla Borlänges invånare, berättade Kicki Gustafson, anhörigkonsulent Borlänge kommun
– Om man har någon anhörig som man sköter kan vi komma och avlasta, tillägger Eva Söderström.
Hela tio timmar i månaden kan den anhörige få avlastning kostnadsfritt. Detta söks via kommunens biståndshandläggare.
Ibland kan det vara svårt att lämna funktionsnedsatta, sjuka eller äldre ensam för att få tid för sig själv. Med hjälp av avlastningen kan den anhöriga tryggt lämna hemmet, för att göra något för egen del.
Det är också hos Borlänge kommun som man finner anhörigstöd och anhörigkonsulenten.
På anhörigcentrum, som ligger i CTH-huset, är en samlingsplats för anhöriga att träffa andra i liknande situation. På anhörigcentrum arbetar anhörigkonsulenter och anhörigstödjare i samarbete med inspiratörer.

Här har man aktiviteter som till exempel anhörigcafé, anhöriggrupper, föreläsningar och mycket mer. Just att få träffa andra i samma situation vilket är viktigt.
Anhörigstöd erbjuder också enskilda samtal för rådgivning, med anhörigkonsulenten Kicki Gustafson.
Kicki påpekar att hon är anhörigkonsulent för alla, att anhörigstödet är för alla Borlänges kommuninnevånare, som har behovet, inte bara för de som har anhöriga som har demens/alzheimer.
– Borlänge Demensförening är en anhörigförening som är till för att stötta anhöriga samt att ta tillvara demenssjukas rättigheter i samhället, förklarar Viola Krenn.
Hon sitter även med i Borlänge funktionsrättsförenings styrelse, där alla funktionsrättsföreningar jobbar tillsammans för sina frågor. Där till exempel FUB med, som har medlemmar som också utvecklar demens, men i ett tidigare skede. Så demens är inte bara åldersdemens.
– En dröm jag har är att kunna ha grupper med både anhöriga och dementa. Men det blir svårt att få till, säger Viola.

De båda aktörerna som informerar på biblioteket väntar på att kommunens ska anställa en demenssjuksköterska. Beslut finns och med de nya statliga medlen till äldreomsorgen ser de en ljusning.
– Vi behöver en demenssköterska att jobba tillsammans med för att kunna genomföra en träff med både anhöriga och dementa. Då vi kunde samtala i gruppen först och efter inledande gemensamma samtal delas upp i en grupp med anhöriga och en med dementa, där demenssjuksköterskan tog hand om de dementa, förklara Kicki, som tidigare jobbat med den modellen på en tidigare arbetsplats.

Uppmärksamheten kring Alzheimerdagen fortsatte på kvällen då en livesänd digital insamlingsgala genomfördes på Alzheimerfondens hemsida. Där tittarna fick svar på frågor från expertgäster. När vet man att det är dags att kolla upp om man känner att minnet sviktar eller att orden inte finns där när man försöka uttrycka något och vad är det senaste inom diagnostikområdet?
Det samtalades också om de mycket efterlängtade framgångarna för alzheimerforskningen, nämligen de nya bromsande läkemedlen som nu tas fram.
Även samtal med ledande forskare och experter om de senaste forskningsrönen togs upp.

Vad är demens?
Demens är inget normalt åldrande. Det är ett samlingsnamn på en mängd sjukdomar/skador som kan drabba hjärnan och förstöra förmågan att tänka och agera logiskt.
En minnessjukdom är inte samma sak som det som vanligtvis kallas glömska.
Den som är drabbad visar ofta ett beteende som avviker från det omgivningen är van vid.

Demens – vår nya folksjukdom
I dag är cirka 160 000 människor i Sverige drabbade av någon demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Det finns cirka 100 olika diagnoser och många har flera diagnoser samtidigt, till exempel alzheimer och vaskulär demens. Lewy Body-demens och frontallobsdemens är exempel på andra demenssjukdomar.
Källa: Alzheimerfonden.se/demenssjukdom

Facebook

ANNONS

ANNONS