ANNONS

Nu börjar planeringen för två nya cirkulationsplatser utanför Domnarsvallen där det i dag ofta är trafikstockning.
Foto: Karin Diffner

Här ska det bli två rondeller

BORLÄNGE. Snart ska det bli två nya cirkulationsplatser utanför Domnarvsvallen. – Det är önskvärt med tanke på de trafikstockningar som är där på morgnar och eftermiddagar, säger Jussi Nieminen Jusola (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Korsningarna mellan Kvarnsvedsvägen och Stenhålsgatan respektive Röda vägen är försedda med varsitt trafikljus.
Nu ska trafikljusen bort och ersättas med två cirkulationsplatser, i folkmun kallat rondeller.
Ett enig samhällsbyggnadsnämnd har nu lagt ett planuppdrag på att göra om trafiklösningen mellan “Vallen” och Ringen. I samband med arbetet kommer en del mark från Domnarsvallen att tas i anspråk då planket ska flyttas in en bit.
Cykel- och gångvägar kommer också att behöva flyttas.
– Vi kommer att göra allt i en smäll, säger ordföranden Jussi Nieminen Jusola.
När blir det?
– Så snart det går, men det är ju en del planering och den har börjat nu.

 

Facebook

ANNONS

ANNONS