ANNONS

Region Dalarna meddelar att man sparat 22 miljoner kronor i hyrläkarkostnader. I stället har man nyanställt och satsar nu mer på distansläkare.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Har sänkt hyrläkarnotan med 22 miljoner

DALARNA Årets första halva har sett Region Dalarna minskat kostnaden för hyrläkare inom psykiatrin med 46 procent. I rena pengar 22 miljoner kronor.

Anledningen är att man nyrekryterat cirka 20 läkare.
– Vi har gjort många olika insatser som tillsammans påverkat hela arbetsmiljön positivt, säger Per Segerros, HR-chef.

Division psykiatri inom Region Dalarna beskrivs ha arbetat i dryga fem år för att uppnå bättre arbetsmiljö, och man har genomfört breda rekryteringssatsningar.
Dessa innefattar:

  • Distansavtal med möjlighet att delvis arbeta på distans.
  • Psykiatrilyftet med lönesatsning.
  • ST-satsning med fler platser för ST-tjänstgöring (specialistutbildning till psykiatriker).
  • Deltagande på mässor och nätverkande i form av till exempel AT-middagar.
  • Annonsering.

Syftet formuleras som en vilja att ge patienterna ökad kontinuitet och tillgänglighet samt göra regionen till en mer attraktiv arbetsgivare.
– Det här är ett långsiktigt och konkret arbete. Verksamhetscheferna har verkligen gjort ett jättejobb, berömmer Ulf Björnfot, tillförordnad divisionschef.
Distansarbete möjliggörs av teknik och öppenvårdspsykiatrins nutida organisation. I dag finns ej längre läkare stationerade på alla orter där det finns mottagningar. I stället samarbetar medarbetare som befinner sig på plats med läkare som arbetar på distans runt patienterna.

Kommunikationen sker med hjälp av videokonferens, Skype eller telefon:
– Det fungerar jättebra. Det enda vi inte kan göra på distans är fysisk undersökning och att skriva vissa intyg, säger Yvonne Lowert som sedan förra hösten arbetar som distansläkare i Region Dalarna.
– Där har vi ett gott samarbete med våra vårdcentraler gällande somatiska undersökningar samt att vi hjälps åt vid intygsskrivande som kräver fysisk närvaro, utvecklar hon.

Och fortsätter:
– Vi är med på morgonmötena på skärm. Vi är närvarande, deltar i genomgångar och diskuterar, våra kollegor på plats säger att de inte tänker på att vi inte fysiskt är med i rummet.
– Vi upplevs som lätta att nå. För en del patienter kan ett läkarmöte på distans också bli mer avslappnat, de patienter som annars kan bli lite nervösa och som får lite ”vita rock-syndrom”.

Lowert lovordar också metoden i anslutning till handledning, kortare insatser med rådgivning samt olika ronder vilket uppges innebära ökad patientsäkerhet.
Att ersätta stafettläkare med egna fasta läkare lyfts som viktig prioritering för regionens politiska ledning.
– En fast läkarkontakt höjer vårdkvaliteten och tryggheten för patienten. Det är även bra för en långsiktig stabil ekonomisk utveckling att inte vara beroende av dyra stafettlösningar, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Sofia Jarl (C).

Facebook

ANNONS

ANNONS