ANNONS

I Dalregementets nu inledda gruppchefsutbildning återfinns rekordmånga kvinnliga rekryter. “Det har länge funnits en stor outnyttjad potential i form av lämpliga tjejer som aldrig riktigt fått tillfälle att mönstra och göra värnplikten”, framhåller regementschefen Daniel Banck.
Foto: Sonny Jonasson

Militär gruppchefsutbildning i Falun: “Blåser medvind för Dalregementet”

DALARNA/FALUN 60/40. Så är fördelningen kvinnor kontra män på Dalregementets gruppchefsutbildning. Rekordsiffror som enligt regementschefen Daniel Banck är ett internationellt utropstecken.

– Det sticker nog ut i både Sverige och stora delar av omvärlden, framhåller han.

Dalregementet har startat en gruppchefsutbildning. Längden för den militära skolningen i fråga är 10 månader.
28 nya rekryter tar klivet in i ett sammanhang med Försvarsmaktens förtecken, och av dessa är hela 17 individer kvinnor.

Daniel Banck, chef för Dalregementsgruppen, ser flera styrkor i detta.
– Det har länge funnits en stor outnyttjad potential i form av lämpliga tjejer som aldrig riktigt fått tillfälle att mönstra och göra värnplikten. Den könsneutrala värnplikten ger numera samma förutsättningar för kvinnor som för män att närma sig det militära.
– I synnerhet tänker jag på alla goda ledaregenskaper som därmed kan tillvaratas. Med det i åtanke är den stora andelen kvinnor i gruppchefsutbildningen mycket positivt, klarlägger han.
Och understryker:
– Nu har vi äntligen nått målet med balanserad könsfördelning och jag hoppas att det fortsätter vara så här.

De nu påbörjade tio månaderna når sin final kring midsommar 2021. Den då nydiplomerade skaran gruppchefer är de första på lång tid att ha genomfört denna typ av utbildning i just Falun.
– I Falun har verksamheten sista decenniet kretsat kring bland annat yrkesförsvar en kortare grundutbildning samt militär frivilligutbildning. Det är åtminstone 10 år sedan vi utbildade värnpliktiga på den här nivån.
– Vi märker redan, efter bara en vecka, att det är tjejer och killar med skärpa och kapacitet som ryckt in, upplyser Daniel Banck.

Och breddar ett resonemang vars faktabrygd bär såväl nationell som internationell spets.
– Ja, de här siffrorna sticker nog ut i både Sverige och stora delar av omvärlden.
Banck bedömer att den jämna könsfördelningen vid gruppbefälsskolan i Falun mycket beror på den kravprofil som nyttjas i samband med mönstring vid Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet.
– Vår utbildning har en kravprofil som är genomtänkt och som tillvaratar många som bedöms lämpliga för uttagning till chefsbefattningar. I praktiken innebär det att kravet på exempelvis muskelstyrka är satta så att fler klarar gränsen.
– Du behöver inte vara bäst i marklyft för att bli chef. Armmusklerna kan tränas upp under utbildningen. Däremot behövs starka muskler i huvudet. Hjärnan behöver vara stark från dag ett om du ska bli gruppchef.

När rekryterna nått fram till årsskiftet fördelas de i geografisk mening på Falun, Gävle och Strängnäs. Sett till antal vilar tonvikten på centralorten Falun, som behåller hälften av chefsaspiranterna. Att Falun och Dalregementet är en militärhistorisk tungviktare är i samspel med det som nu sker och som ytterligare stärker stadens kamouflagetonade framtid.

En offensiv satsning som för Daniel Banck och hans kollegor är lika logisk som självklar.
När Annonsbladet i vintras mötte major Ulf Titz och såväl lokala- som riksdagspolitiker gällande regementets kommande kliv rådde samförstånd i att Falun är en stark aktör.
Daniel Banck har därtill nyheter i ämnet.
– Från och med 2022 och framåt kommer vi i Falun utbilda hela Mellersta Militärregionens rekryter. Detta är inte ett politiskt fattat beslut utan ett militärt beslut, baserat på att Falun kort sagt är bäst lämpat för uppgiften. Därmed kommer cirka 120 soldater att utbildas i Falun från 2022.

Han tecknar en militär organisation som i helfigur besitter kvalitet i många hänseenden.
– Och det behöver inte ta lång tid att växla upp. Vi skulle kunna flytta upp på Högbo eller liknande facilitet och påbörja utbildning av 200-300 rekryter redan vid årsskiftet, betonar Daniel.
Och poängterar att det ej heller råder minsta problem gällande personalförsörjning.
– Det finns en lång rad officerare och civila som anmält intresse för att arbeta vid Dalregementet om det återetableras.

Han berömmer 023-områdets infrastruktur, skjutfält, politiska stöd och den nya gruppchefsutbildningen som betydande tillgångar.
– Ja, tänker man i längre perspektiv så är den här utbildningen ännu en styrka för Falun, vi visar för både politiker och Försvarsmaktens sakkunniga att här finns kapaciteten och förmågan.
– Det är som kommunalrådet Joakim Storck yttrade, att Falun är svaret på alla frågor om vad som krävs av en stad med bra militära förutsättningar. Och ser man alla de här delarna som helhet vill jag påstå att det blåser medvind för Dalregementet, säger Daniel Banck.

Facebook

ANNONS

ANNONS